Linjära ekvationssystem: introduktion och textproblem

Type of resource: 
Link: document

Source:

Det här dokumentet innehåller en introduktion till vad linjära ekvationssystem är, och även hur de kan representeras grafiskt (för två okända).
I slutet av dokumentet finns sex problemuppgifter där man ska sätta upp ekvationssystem, men inte lösa dem. Det finns också lösningar till dessa problem.