Lösningar till Diagnos 2 ,Blandade övningar 2 och Blandade övningar 1-2 MA 1b