Kontinuerliga, diskontinuerliga och diskreta funktioner (DEL 2)