Kontinuerliga, diskontinuerliga och diskreta funktioner