Khan Academy: Beräkna gränsvärden där faktorisering kan krävas