Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Introduktion till samband och statistisk signifikans

Type of resource: 
Link: document

Source:

Det här dokumentet introducerar korrelation/kovarians, och tar upp hur korrelation kan förklaras med orsakssamband (kausalitet) åt ena eller andra hållet, en tredje bakomliggande faktor, eller med slump.

Att samband uppstår av slump tas upp särskilt, och begreppet statistisk signifikans introduceras som ett mått på hur sannolikt det är att ett visst samband uppstår på slump.