Introduktion till logaritmer

Type of resource: 
Link: document

Det här dokumentet introducerar logaritmer som invers funktion till exponentialfunktioner, och visar att en av användning av logaritmer är att göra logaritmiska skalor.