Hur du startar ett googlekonto

Type of resource: 
Link: video

Source:

Hur man skapar ett googlekonto