Gränsvärden, kontinuerliga funktioner, deriverbara funktioner