Gifted Children Programme

Type of resource: 
Link: other

Source:

Sida med tydlig fakta om särbegåvade barn. Gifted Children Programme är i sig en förening för att förbättra situationen för de barn och unga som visar drag av särbegåvning.