Formler och trigonometriska ekvationer (Ytterligare ett exempel)