För smarta för sitt eget bästa – om högbegåvade barn

Type of resource: 
Link: other

Det här avsnittet från P1:s Kropp & Själ handlar om högbegåvade barn, med särskild tyngdpunkt på deras tillvaro i skolan.