En utvidgning av talsystemet samt beräkningar med komplexa tal