Ekvationssystem med många obekanta

Type of resource: 
Link: document

Det här dokumentet innehåller en genomgång av hur man kan hantera ekvationssystem med många obekanta genom att använda så kallas Gausselimination och bakåtsubstitution.

Metoden är förmodligen den mest behändiga om man behöver lösa linjära ekvationssystem med många obekanta för hand.