Ekvationer av högre grad (Bestämning av q(x) mha koefficientidentifiering)