Begåvade barn

Type of resource: 
Link: other

Den här webbplatsen innehåller bland annat beskrivning av vad begåvning och särbegåvning innebär, information om särbegåvning i skolan, och tips om nätverk.

Från webbplatsens om-beskrivning:

Denna sida är ett privat initiativ och har skrivits av Staffan Harling, legitimerad psykolog. Allt arbete med den sker ideellt. Min förhoppning är att dess innehåll kommer att hjälpa åtminstone något barn som just nu inte får den hjälp eller det stöd han/hon behöver, begåvad eller inte.