Universitet & Högskola

Yrkeshögskolan

  • av
I Sverige finns flertalet sätt att utbilda sig på. Det kanske vanligaste sättet är högskola och universitet, där det främst fokuseras på akademiska utbildningar med… Läs mer »Yrkeshögskolan

Populära utbildningar i Sverige

  • av
I Sverige är det mycket vanligt att läsa på universitetet eller högskolan. Varje år finns det två ansökningstillfällen och vid varje tillfälle söker c

Universitet i Sverige

  • av
Det finns 16 universitet utspridda över hela Sverige. Det som skiljer ett universitet från en högskola är att universiteten har rätt att utfärda exame

Högskolor i Sverige

  • av
Skillnaden mellan universitet och högskola är att högskolan bedriver begränsad forskning. En högskola har oftast bara en fakultet medans ett universit