Universitet & Högskola

Behörighetskrav till högskolan

  • av
För att du ska kunna studera på högskola och universitet krävs det att du uppfyller behörighetskraven. Dels finns det grundläggande behörighetskrav so

Yrkeshögskolan

  • av
I Sverige finns flertalet sätt att utbilda sig på. Det kanske vanligaste sättet är högskola och universitet, där det främst fokuseras på akademiska utbildningar med… Läs mer »Yrkeshögskolan