Gymnasieutbildning & Vuxenutbildning

Svenska gymnasiestudier på distans

  • av
Det är möjligt att läsa hela eller delar av gymnasiet på distans. Denna möjlighet är framförallt populär bland svenskar som bor utomlands och inte har

Folkhögskola

  • av
En folkhögskola är en form av vuxenutbildning där du kan studera på grund- och gymnasienivå samt särskilda ämnen. Det finns cirka 150 folkhögskolor i

Gymnasieutbilning i Sverige

  • av
Gymnasieutbildningen påbörjas efter årskurs 9 i grundskolan och ger behörighet till högskolestudier eller yrkeshögskola. Vanligtvis är gymnasieutbildn

Svensk gymnasieutbildning utomlands

  • av
Att plugga utomlands under gymnasietiden ger nyttiga erfarenheter och minnen för livet. Det är möjligt att läsa ett år eller mer av gymnasieutbildning