Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Logaritmlagarna
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2c logaritmer, räkneregler 2013-03-12 14:38
Lösa exponentialekvationer med logaritmer: enkelt exempel
(Link: video)
Sara Karlsson Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c exponentialekvationer, logaritmer 2013-03-11 09:12
Stökigt exempel på en exponentialekvation
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c exponentialekvationer, logaritmer 2013-03-08 12:25
Exempel på exponentialekvationer
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c exponentialekvationer, logaritmer 2013-03-08 12:14
Exponentialekvationer och logaritmer
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c logaritmer, 10-logaritmer, exponentialekvationer 2013-03-08 12:13
Introduktion till exponentialekvationer
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c exponentialekvationer, förändringsfaktor 2013-03-08 12:08
Introduktion till exponentialfunktioner och exponentialekvationer
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c exponentialfunktioner, potensekvationer, exponentialekvationer 2013-03-08 12:07
Negativa bråkexponenter
(Link: other)
Khan Academy Negative fractional exponents Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b potenser, rationella tal 2013-03-08 11:56
Beräkna högre ordningens rötter med en TI-räknare
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b grafräknare, potenser, kvadratrötter, kubikrötter, exponenter 2013-03-08 11:54
Potenser med rationella exponenter
(Link: video)
Ellinor Frisk Video på YouTube Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b potenser, rationella tal, räkneregler, kvadratrötter, kubikrötter 2013-03-08 11:39
Potenser där basen är ett bråktal
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 2b potenser, rationella tal 2013-03-08 09:45
Potenser med negativa exponenter
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 2b potenser, räkneregler 2013-03-08 09:44
Potenser där exponenten är noll
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 2b potenser 2013-03-08 09:43
Räkneregler för att dividera potenser
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 2b potenser, räkneregler 2013-03-08 09:42
Räkneregler för att multiplicera potenser
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 2b potenser, räkneregler 2013-03-08 09:41
Potenser: introduktion och räkneregler
(Link: video)
Johan Falk Videolista på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 2b potenser, räkneregler 2013-03-08 09:38
Komplexa tal: multiplikation
(Link: video)
David Chiniquy Video på YouTube Matematik, Matematik E komplexa tal 2013-03-05 21:35
Komplexa tal: subtraktion
(Link: video)
David Chiniquy Video på YouTube Matematik, Matematik E komplexa tal 2013-03-05 21:34
Komplexa tal: addition
(Link: video)
David Chiniquy Video på YouTube Matematik, Matematik E komplexa tal 2013-03-05 21:29
Komplexa tal i polär form
(Link: video)
David Chiniquy Video på YouTube Matematik, Matematik E komplexa tal, polär form 2013-03-05 21:25
Multiplikation med komplexa tal i polär form
(Link: video)
David Chiniquy Video på YouTube Matematik, Matematik E komplexa tal, polär form 2013-03-05 21:21
Division med komplexa tal i polär form
(Link: video)
David Chiniquy Video på YouTube Matematik, Matematik E komplexa tal 2013-03-05 21:19
Rationella exponenter
(Link: other)
Khan Academy Fractional exponents Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b potenser, exponenter, rationella tal 2013-03-04 14:18
Kubikrötter
(Link: other)
Khan Academy Cube roots Matematik, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2b kubikrötter 2013-03-04 14:17
Kvadratrötter
(Link: other)
Khan Academy Square roots Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2b kvadratrötter 2013-03-04 14:16

Sidor