Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Beräkna högre ordningens rötter med en TI-räknare
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b grafräknare, potenser, kvadratrötter, kubikrötter, exponenter 2013-03-08 11:54
Potenser med rationella exponenter
(Link: video)
Ellinor Frisk Video på YouTube Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b potenser, rationella tal, räkneregler, kvadratrötter, kubikrötter 2013-03-08 11:39
Potenser där basen är ett bråktal
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 2b potenser, rationella tal 2013-03-08 09:45
Potenser med negativa exponenter
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 2b potenser, räkneregler 2013-03-08 09:44
Potenser där exponenten är noll
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 2b potenser 2013-03-08 09:43
Räkneregler för att dividera potenser
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 2b potenser, räkneregler 2013-03-08 09:42
Räkneregler för att multiplicera potenser
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 2b potenser, räkneregler 2013-03-08 09:41
Potenser: introduktion och räkneregler
(Link: video)
Johan Falk Videolista på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 2b potenser, räkneregler 2013-03-08 09:38
Komplexa tal: multiplikation
(Link: video)
David Chiniquy Video på YouTube Matematik, Matematik E komplexa tal 2013-03-05 21:35
Komplexa tal: subtraktion
(Link: video)
David Chiniquy Video på YouTube Matematik, Matematik E komplexa tal 2013-03-05 21:34
Komplexa tal: addition
(Link: video)
David Chiniquy Video på YouTube Matematik, Matematik E komplexa tal 2013-03-05 21:29
Komplexa tal i polär form
(Link: video)
David Chiniquy Video på YouTube Matematik, Matematik E komplexa tal, polär form 2013-03-05 21:25
Multiplikation med komplexa tal i polär form
(Link: video)
David Chiniquy Video på YouTube Matematik, Matematik E komplexa tal, polär form 2013-03-05 21:21
Division med komplexa tal i polär form
(Link: video)
David Chiniquy Video på YouTube Matematik, Matematik E komplexa tal 2013-03-05 21:19
Rationella exponenter
(Link: other)
Khan Academy Fractional exponents Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b potenser, exponenter, rationella tal 2013-03-04 14:18
Kubikrötter
(Link: other)
Khan Academy Cube roots Matematik, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2b kubikrötter 2013-03-04 14:17
Kvadratrötter
(Link: other)
Khan Academy Square roots Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2b kvadratrötter 2013-03-04 14:16
Förenkla uttryck med potenser
(Link: other)
Khan Academy Simplifying expressions with exponents Matematik, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2b, Matematik 2c potenser, exponenter, räkneregler 2013-03-04 14:09
Negativa exponenter
(Link: other)
Khan Academy Negative exponents Matematik, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2b, Matematik 2c potenser, exponenter, räkneregler 2013-03-04 14:08
Positiva exponenter och nollexponenter
(Link: other)
Khan Academy Positive and zero exponents Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c potenser, exponenter, räkneregler 2013-03-04 14:07
Lista över bloggar om utbildning
(Link: document)
Emil Jansson Kalkylblad på Google bloggar, webbplatser för utbildning 2013-03-03 15:43
Introduktionsuppgifter för linjära funktioner
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med uppgifter Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b linjära funktioner, räta linjer, gruppuppgift 2013-03-01 14:34
Skriva räta linjer på andra former
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med genomgång och uppgifter Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationer, räta linjer, enpunktsform, normalform, allmän form 2013-03-01 14:33
Kunskapskrav i lättläst form
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik kunskapskrav, kursplan, betyg 2013-03-01 14:31
Introduktion till ekvationer
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1c ekvationer, logik, implikation, ekvivalens, ninja 2013-03-01 14:29

Sidor