Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Synligt lärande 2.01
(Link: video)
Michael Rystad Video på YouTube bedömning för lärande, synligt lärande, pedagogik, skolforskning 2013-04-08 19:59
Yttervinkelsatsen: bevis och exempel
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c bevis, geometri, yttervinkelsatsen 2013-04-08 10:07
Derivata för polynom och potensfunktioner
(Link: other)
Khan Academy Power rule Matematik, Matematik E polynom, derivata 2013-04-03 07:41
Densitetslaboration
(Link: document)
Anders Gustafsson Labhandledning densitet, lab, laboration 2013-03-28 13:03
Lösning till prov komplexa tal (v. 13 2013) uppgift 15
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik E prov, polynomdivision, faktorsatsen 2013-03-28 10:14
Använda grafräknare: hitta funktionsvärden och lösa ekvationer
(Link: video)
Johan Falk Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c grafräknare, grafiska lösningar, ekvationer, TI-räknare, intersect 2013-03-28 09:45
Lösning till prov komplexa tal (v. 13 2013) uppgift 13–14
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik E prov, polynomdivision, faktorsatsen 2013-03-28 09:20
Om oändligheter
(Link: video)
TED-Ed How big is infinity? Matematik inspiration, kontinuumhypotesen, Gödels teorem, oändligheter, mängdlära 2013-03-27 20:19
Instruktion polynomdivision
(Link: video)
DorFuchs Video på YouTube Matematik, Matematik E polynomdivision 2013-03-27 15:12
Bevis i matematik, del 2
(Link: document)
Johan Falk Presentation på Prezi.com Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b bevis, bevisföring, logik, axiom, satser 2013-03-27 12:00
Laboration bestämma en resistans
(Link: document)
Anders Gustafsson Labhandledning Fysik, Fysik 1a Resistans, ohms lag 2013-03-26 20:52
Friktionskraft
(Link: video)
Anders Gustafsson Video på YouTube Fysik, Fysik 1a friktion, friktionskraft 2013-03-25 15:35
Krafter och jämvikt
(Link: video)
Anders Gustafsson Video på YouTube Fysik, Fysik 1a Jämvikt, kraft 2013-03-25 15:32
Linjär regression med "Numbers"
(Link: video)
Anders Gustafsson Video på YouTube Fysik, Matematik linjär regressionsanalys, numbers 2013-03-25 15:26
Tyngd
(Link: video)
Anders Gustafsson Video på YouTube Fysik, Fysik 1a Tyngdkraft 2013-03-25 15:24
Storheter och enheter
(Link: video)
Anders Gustafsson Video på YouTube Fysik, Fysik 1a storhet, enhet 2013-03-25 15:17
Grundpotensform
(Link: video)
Anders Gustafsson Video på YouTube Matematik prefix, grundpotensform 2013-03-25 15:16
Värdesiffror
(Link: video)
Anders Gustafsson Video på YouTube Fysik, Fysik 1a, Matematik Värdesiffror 2013-03-25 15:13
Storheter och enheter
(Link: video)
Anders Gustafsson Video på YouTube Storheter, enheter 2013-03-25 15:12
Styrdokument
(Link: document)
Skolverket Ämnesplan Fysik Fysik 2013-03-25 15:08
Laboration: Matematisk pendel
(Link: document)
Anders Gustafsson Labhandledning 2013-03-25 14:57
Komplexa tal och polynomdivision
(Link: other)
Johan Falk Presentation på prezi.com Matematik, Matematik E komplexa tal, polynomdivision 2013-03-25 13:27
Introduktion vinklar
(Link: video)
Anders Gustafsson Video på YouTube Matematik, Matematik 1c, Matematik 2c 2013-03-25 09:30
Lösa ut ur formler
(Link: video)
Anders Gustafsson Video på YouTube Matematik, Matematik 1c, Matematik 2c Förenkla uttryck 2013-03-24 22:17
Hur du faktoriserar ett uttryck.
(Link: video)
Anders Gustafsson Video på YouTube Matematik, Matematik 1c, Matematik 2c faktorisering, bryta ut 2013-03-24 22:11

Sidor