Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Gruppuppgift: Aritmetiska bevis
(File upload)
Markus Fil Gruppuppgifter; Aritmetiska bevis.docx 2017-01-08 12:03
Geometriska Bevis
(Link: other)
Geometriska Bevis Matematik, Matematik 4 2017-01-08 11:49
Gruppuppgifter: Mer om trigonometriska ekvationer
(File upload)
Markus Fil Gruppuppgifter; Mer om trigonometriska ekvationer.docx 2017-01-07 16:48
Mer om trigonometriska ekvationer
(Link: other)
Mer om trigonometriska ekvationer 2017-01-07 16:36
Gruppuppgifter: Att lösa trigonometriska ekvationer
(File upload)
Markus Fil Gruppuppgifter; Att lösa trigonometriska ekvationer.docx 2017-01-07 16:23
Enhetscirkeln och perioder för sinus, cosinus och tangens
(Link: other)
Enhetscirkeln och perioder för sinus, cosinus och tangens 2017-01-07 16:03
Att lösa trigonometriska ekvationer
(Link: other)
Att lösa trigonometriska ekvationer 2017-01-07 15:52
Gruppuppgift: Trigonometri
(File upload)
Markus Fil Trigonometri.docx 2017-01-07 15:50
Trigonometriska ekvationer
(Link: other)
Trigonometriska ekvationer 2017-01-07 14:53
Primitiva funktioner med villkor
(Link: other)
Primitiva funktioner med villkor Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:41
Primitiva funktioner till potens/exponentialfunktioner
(Link: other)
Primitiva funktioner till potens/exponentialfunktioner Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:36
Vad är en primitiv funktion?
(Link: other)
Vad är en primitiv funktion? Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:30
Extremvärdesproblem
(Link: other)
Extremvärdesproblem Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:24
Andraderivata och lokala extrempunkter
(Link: other)
Andraderivata och lokala extrempunkter Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:23
Andraderivata, konvexa och konkava funktioner
(Link: other)
Andraderivata, konvexa och konkava funktioner Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:19
Kurvkonstruktion med hjälp av derivata
(Link: other)
Kurvkonstruktion med hjälp av derivata Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:15
Derivatans nollställe
(Link: other)
Derivatans nollställe Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:11
Växande eller avtagande funktion
(Link: other)
Växande eller avtagande funktion Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:09
Växande och avtagande funktion
(Link: other)
Växande och avtagande funktion Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 14:57
Linjär optimering tillämpningar
(Link: other)
Linjär optimering tillämpningar Matematik, Matematik 3b 2016-12-09 11:29
Gruppuppgifter: Triangelsatserna
(File upload)
Markus Fil Gruppuppgifter om triangelsatserna.docx 2016-11-30 10:25
Laboration med cirkel i ett koordinatsystem
(File upload)
Markus Karlsson Fil Laboration om cirkelns ekvation.docx 2016-11-29 10:53
Gruppuppgifter: Enhetscirkeln
(File upload)
Markus Fil Gruppuppgifter enhetscirkeln.docx 2016-11-24 15:14
Film om momentet
(Link: other)
Film om momentet Matematik, Matematik 3b 2016-11-18 08:53
Film om momentet
(Link: other)
Film om momentet Matematik, Matematik 3b 2016-11-18 08:52

Sidor