Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Derivata- och minimiproblem; Maximi- och minimiproblem
(Link: other)
Derivata- och minimiproblem; Maximi- och minimiproblem 2017-02-01 11:15
Differentialekvationer
(Link: other)
Differentialekvationer 2017-02-01 11:09
Derivatan av en produkt och av en kvot
(Link: other)
Derivatan av en produkt och av en kvot 2017-02-01 11:03
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner
(Link: other)
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner 2017-02-01 10:59
Derivatan av sinx och cosx
(Link: other)
Derivatan av sinx och cosx 2017-02-01 10:49
Tillämpningar med kedjeregeln
(Link: other)
Tillämpningar med kedjeregeln 2017-02-01 10:17
Derivatan av sammansatta funktioner
(Link: other)
Derivatan av sammansatta funktioner 2017-02-01 10:12
Tillämpningar av trigonometriska funktioner
(Link: other)
Tillämpningar av trigonometriska funktioner 2017-02-01 09:48
Grafen till y = asinx + bcosx
(Link: other)
Grafen till y = asinx + bcosx 2017-02-01 09:31
Grafen till y = tanx
(Link: other)
Grafen till y = tanx 2017-01-26 11:18
Förskjutning av grafen i x- och y- led
(Link: other)
Förskjutning av grafen i x- och y- led 2017-01-26 11:15
Amplitud och period
(Link: other)
Amplitud och period 2017-01-26 11:12
Gruppuppgifter: Trigonometriska funktioner
(File upload)
Markus Fil Gruppuppgifter trigonometriska funktioner.docx 2017-01-25 16:19
Trigonometriska funktioner
(Link: other)
Trigonometriska funktioner 2017-01-25 15:33
Gruppuppgifter; Additions- och Subtraktionsformler
(File upload)
Markus Fil Gruppuppgifter; Additions- och subtraktionsformler.docx 2017-01-10 15:26
Formler och trigonometriska ekvationer (Ytterligare ett exempel)
(Link: other)
Formler och trigonometriska ekvationer (Ytterligare ett exempel) 2017-01-10 15:15
Formler och trigonometriska ekvationer
(Link: other)
Formler och trigonometriska ekvationer 2017-01-10 15:14
Additions- och subtraktionsformler
(Link: other)
Additions- och subtraktionsformler 2017-01-10 15:04
Gruppuppgifter; Komplementvinklar
(File upload)
Markus Karlsson Fil Gruppuppgifter Komplementvinklar.docx 2017-01-10 14:56
Motsatta vinklar och komplementvinklar
(Link: other)
Motsatta vinklar och komplementvinklar 2017-01-09 22:12
Gruppuppgifter; Trigonometriska ettan
(File upload)
Markus Fil Gruppuppgifter trigonometriska ettan.docx 2017-01-09 22:06
Trigonometriska ettan
(Link: other)
Trigonometriska ettan 2017-01-09 21:47
Gruppuppgift: Radianer
(File upload)
Markus Fil Gruppuppgifter; Radianer.docx 2017-01-08 12:50
Radianer
(Link: other)
Radianer Matematik, Matematik 4 2017-01-08 12:23
Gruppuppgifter; Geometriska Bevis
(File upload)
Markus Fil Uppgifter om Geometriska figurer.pptx 2017-01-08 12:08

Sidor