Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Uppskatta linjär anpassning
(Link: other)
Khan Academy Estimating the line of best fit Matematik, Matematik 2b linjär anpassning, korrelation 2013-01-07 15:50
Introduktion till samband och statistisk signifikans
(Link: document)
Johan Falk Genomgång på GoogleDocs Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b korrelation, kausalitet, statistisk signifikans 2013-01-07 15:16
Pythagoras sats, med rotuttryck
(Link: other)
Khan Academy Pythagorean theorem Matematik, Matematik 2b Pythagoras sats, kvadratrötter 2013-01-07 14:49
Lösa enklare ekvationssystem grafiskt
(Link: other)
Khan Academy Graphing systems of equations Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c ekvationssystem, grafiska lösningar 2013-01-07 13:09
Problemlösning med ekvationssystem: exempel 2
(Link: video)
Daniel Barker Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, problemlösning 2013-01-07 12:16
Problemlösning med ekvationssystem: exempel 1
(Link: video)
Daniel Barker Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, problemlösning 2013-01-07 12:15
Lösningsmängder till linjära ekvationssystem
(Link: other)
Khan Academy Solutions to systems of equations Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem 2013-01-07 12:11
Blandade ekvationssystem
(Link: other)
Khan Academy Systems of equations Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, eliminering, additionsmetoden, subtraktionsmetoden 2013-01-07 10:05
Lösa ekvationssystem med eliminering
(Link: other)
Khan Academy Systems of equations with elimination Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, eliminering, additionsmetoden, subtraktionsmetoden 2013-01-07 10:03
Lösa ekvationssystem med eliminering (enkel)
(Link: other)
Khan Academy Systems of equations with simple elimination Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, eliminering, additionsmetoden, subtraktionsmetoden 2013-01-07 10:02
Lösa ekvationssystem med eliminering: exempel 2
(Link: video)
Johan Falk Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, eliminering, additionsmetoden, subtraktionsmetoden 2013-01-07 09:58
Lösa ekvationssystem med eliminering: exempel 1
(Link: video)
Johan Falk Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, eliminering, additionsmetoden, subtraktionsmetoden 2013-01-07 09:57
Eliminering/additionsmetoden: genomgång (video)
(Link: video)
Daniel Barker Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, eliminering, additionsmetoden 2013-01-07 09:56
Lösa ekvationssystem med substitution
(Link: other)
Khan Academy Systems of equations with substitution Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, substitution 2013-01-07 09:50
Substitutionsmetoden: genomgång (video)
(Link: video)
Daniel Barker Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, substitution 2013-01-07 09:47
Räkna med polynom: exempel (video)
(Link: video)
Daniel Barker Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c polynom 2013-01-07 09:20
Räkna med polynom: genomgång (video)
(Link: video)
Daniel Barker Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c polynom 2013-01-07 09:19
Linjära ekvationssystem: genomgång (video)
(Link: video)
Johan Falk Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem 2013-01-07 08:55
Linjära ekvationssystem: Prezi-presentation
(Link: other)
Johan Falk Presentation på prezi.com Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, ekvationer, linjära ekvationer 2013-01-07 08:52
Linjära ekvationssystem: introduktion och textproblem
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med genomgång + uppgifter Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c problemuppgifter, linjära ekvationssystem 2013-01-07 08:44
Problemuppgifter i Matematik 5000 (2c), grupperade efter kunskapskrav
(Link: document)
Matematik 5000 (2c) Kalkylblad med problemuppgifter Matematik, Matematik 2c problemuppgifter 2013-01-07 08:36
Problemuppgifter i Matematik 5000 (2b), grupperade efter kunskapskrav
(Link: document)
Matematik 5000 (2b) Kalkylblad med problemuppgifter Matematik, Matematik 2b uppgifter, problemuppgifter 2013-01-07 08:34

Sidor