Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Tillämpning av andragradsekvationer i geometri
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c andragradsekvationer, problemlösning 2013-02-02 21:47
Tillämpning av andragradsekvationer i fysik
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c andragradsekvationer 2013-02-02 21:46
Lösning till uppgift 4 (version 2), prov i linjära ekvationssystem v. 3
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2c prov, problemlösning, linjära ekvationssystem, linjära ekvationssystem med tre obekanta, matriser 2013-01-31 11:20
Lösning till uppgift 4 (version 1), prov i linjära ekvationssystem v. 3
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2c prov, problemlösning, linjära ekvationssystem, linjära ekvationssystem med tre obekanta 2013-01-31 11:19
Lösning till uppgift 3, prov i linjära ekvationssystem v. 3
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2c prov, problemlösning, linjära ekvationssystem 2013-01-31 11:18
Lösning till uppgift 1 och 2, prov i linjära ekvationssystem v. 3
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2c prov, problemlösning, linjära ekvationssystem 2013-01-31 11:17
Prov i linjära ekvationssystem, vecka 3
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med prov Matematik, Matematik 2c prov, linjära ekvationssystem, problemuppgifter 2013-01-31 11:17
Kunskapsmatris för matte 2b
(Link: document)
Johan Falk Kalkylblad med kunskapsmatris Matematik, Matematik 2b kursplan, kunskapskrav 2013-01-30 18:28
Lösa allmänna andragradsekvationer
(Link: other)
Khan Academy Completing the square 2 Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c andragradsekvationer, kvadratkomplettering, pq-formeln 2013-01-30 09:18
Projektsidan för kursplanering.se (Course planner)
(Link: other)
Johan Falk Course planner på drupal.org kursplanering.se 2013-01-28 11:49
Instuderingsfrågor för matematik 2b
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med instuderingsfrågor Matematik, Matematik 2b repetition, centralt innehåll, sammanfattning, instuderingsuppgifter, prov, kursprov, nationella prov 2013-01-26 09:19
Korrelation och kausalitet: inlämningsuppgift
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med beskrivning av inlämningsuppgift Matematik, Matematik 2b korrelation, kausalitet, Gapminder 2013-01-24 16:25
Video som förklarar inlämningsuppgift om Gapminder
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b korrelation, kausalitet, Gapminder 2013-01-24 16:25
Prov i linjära ekvationssystem (standarduppgifter), version 2
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med prov Matematik, Matematik 2b prov, linjära ekvationssystem 2013-01-24 08:40
Prov i linjära ekvationssystem (standarduppgifter), version 1
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med prov Matematik, Matematik 2b linjära ekvationssystem, prov 2013-01-24 08:39
Introduktion till linjära funktioner: video
(Link: video)
David Johansson Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationer, linjära funktioner, räta linjer, grafer, k-värde, m-värde 2013-01-24 07:28
Så tänker Falk när han sätter betyg i matte
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med frågor och svar Matematik prov, betyg, kursplan, kunskapskrav 2013-01-23 11:52
Exempelprov matte 2b och 2c, med bedömningsexempel
(Link: document)
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet PDF med exempelprov (plus bedömningar) Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c nationella prov, kursprov, prov 2013-01-23 11:51
Beskrivning av innehåll i matte 2b
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med beskrivning av kursinnehåll centralt innehåll, kursplan 2013-01-23 11:40
Beskrivning av innehåll i matte 2c
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med beskrivning av kursinnehåll Matematik, Matematik 2c kursplan 2013-01-23 11:38
Så gör du linjär funktionsanpassning med kalkylprogram
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c funktionsanpassning, regressionsanalys, linjär regressionsanalys, kalkylblad, Excel 2013-01-22 12:42
Statistiska undersökningar, urval och felkällor: video
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c statistiska undersökningar, konfidensintervall, urval, systematiska felkällor 2013-01-22 12:10
Statistiska undersökningar, urval och felkällor: presentation
(Link: other)
Johan Falk Presentation på prezi.com Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c konfidensintervall, statistiska undersökningar, urval, systematiska felkällor 2013-01-22 10:49
Lösning till exempelprov ekvationssystem (v 4), uppgift 9–11
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, prov 2013-01-21 11:46
Lösning till exempelprov ekvationssystem (v 4), uppgift 6–8
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, prov 2013-01-21 11:45

Sidor