Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Hitta max- och min-punkter för andragradsfunktioner
(Link: other)
Khan Academy Vertex of a parabola Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c andragradsfunktioner, maximumvärden, minimumvärden, vertex, extremvärden 2013-02-11 09:41
Max- och minvärden för andragradsfunktioner: exempel
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c andragradsfunktioner, maximumvärden, minimumvärden, vertex, extremvärden 2013-02-11 09:27
Andragradsfunktioner: genomgång
(Link: other)
matteboken.se Genomgång av andragradsfunktioner på matteboken.se Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c andragradsfunktioner, symmetrilinjer, vertex, parabel 2013-02-11 09:19
Multiplicera komplexa tal
(Link: other)
Khan Academy Multiplying complex numbers Matematik, Matematik 4 komplexa tal, imaginära tal 2013-02-11 09:03
Plus och minus med komplexa tal
(Link: other)
Khan Academy Adding and subtracting complex numbers Matematik, Matematik 4 komplexa tal, imaginära tal 2013-02-11 08:56
Absolutvärden för komplexa tal
(Link: other)
Khan Academy Absolute value of complex numbers Matematik, Matematik 3c, Matematik 4 komplexa tal, imaginära tal, absolutbelopp 2013-02-11 08:55
Hitta värden i komplexa talplanet
(Link: other)
Khan Academy The complex plane Matematik, Matematik 2c, Matematik 4 komplexa tal, imaginära tal 2013-02-11 08:53
Typer av lösningar för andragradsekvationer
(Link: other)
Khan Academy Solutions to quadratic equations Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c andragradsekvationer, komplexa tal, imaginära tal, rationella tal, irrationella tal, algebraiska tal 2013-02-11 08:43
Om betatestning på kursplanering.se
(Other)
Johan Falk Sida på kursplanering.se kursplanering.se, betatest 2013-02-11 07:03
Grundläggande hantering av komplexa tal
(Link: other)
Khan Academy Imaginary unit powers Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c komplexa tal, imaginära tal 2013-02-08 13:08
Andragradsfunktionens graf: exempel
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c andragradsfunktioner, grafer 2013-02-07 12:27
Andragradsfunktionens graf
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c andragradsfunktioner, grafer 2013-02-07 12:25
Genomgång av nationellt prov och övningsexempel, matte 1
(Link: other)
matteboken.se Matte 1 på matteboken.se Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c nationella prov 2013-02-07 11:48
Information om nationella prov, matte 1
(Link: other)
PRIM-gruppen Information på Prim-gruppens webbplats Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c nationella prov, centralt innehåll 2013-02-07 11:47
Formelblad för matematik 1-kurser (nationella prov)
(Link: document)
PRIM-gruppen PDF på Prim-gruppens webbplats Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c nationella prov, kursprov, formelblad, formelsamlingar 2013-02-07 11:45
Nationellt prov i matte 1c, VT2012, del 3
(Link: document)
PRIM-gruppen PDF på Prim-gruppens webbplats Matematik, Matematik 1c nationella prov, kursprov 2013-02-07 11:44
Nationellt prov i matte 1c, VT2012, del 2
(Link: document)
PRIM-gruppen PDF på Prim-gruppens webbplats Matematik, Matematik 1c nationella prov, kursprov 2013-02-07 11:43
Nationellt prov i matte 1c, VT2012, del 1
(Link: document)
PRIM-gruppen PDF på Prim-gruppens webbplats Matematik, Matematik 1c nationella prov, kursprov 2013-02-07 11:42
Recept för att lösa andragradsekvationer
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med introduktion och recept Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c andragradsekvationer, pq-formeln, diskriminant, kvadratkomplettering 2013-02-03 00:13
Areasatsen: genomgång (video)
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 3c areasatsen 2013-02-02 22:50
Sinussatsen: genomgång (video)
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 3c sinussatsen 2013-02-02 22:50
Wikipedias artikel om sinussatsen
(Link: other)
Wikipedia Sinussatsen på Wikipedia Matematik, Matematik 3c sinussatsen 2013-02-02 22:44
Wikipedias artikel om areasatsen
(Link: other)
Wikipedia Areasatsen på Wikipedia Matematik, Matematik 3c areasatsen, geometri 2013-02-02 22:44
Skolverkets information om muntlig del av nationellt prov, matematik 2–4
(Link: other)
Skolverket Information om muntligt prov på Skolverkets webbplats Matematik, Matematik 2a, Matematik 2b, Matematik 2c, Matematik 3b, Matematik 3c nationella prov, muntligt prov, kursprov 2013-02-02 22:25
Rotekvationer: genomgång (video)
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik rotekvationer 2013-02-02 21:49

Sidor