Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Exempelprov matte 2b och 2c, med bedömningsexempel
(Link: document)
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet PDF med exempelprov (plus bedömningar) Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c nationella prov, kursprov, prov 2013-01-23 11:51
Beskrivning av innehåll i matte 2b
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med beskrivning av kursinnehåll centralt innehåll, kursplan 2013-01-23 11:40
Beskrivning av innehåll i matte 2c
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med beskrivning av kursinnehåll Matematik, Matematik 2c kursplan 2013-01-23 11:38
Så gör du linjär funktionsanpassning med kalkylprogram
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c funktionsanpassning, regressionsanalys, linjär regressionsanalys, kalkylblad, Excel 2013-01-22 12:42
Statistiska undersökningar, urval och felkällor: video
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c statistiska undersökningar, konfidensintervall, urval, systematiska felkällor 2013-01-22 12:10
Statistiska undersökningar, urval och felkällor: presentation
(Link: other)
Johan Falk Presentation på prezi.com Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c konfidensintervall, statistiska undersökningar, urval, systematiska felkällor 2013-01-22 10:49
Lösning till exempelprov ekvationssystem (v 4), uppgift 9–11
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, prov 2013-01-21 11:46
Lösning till exempelprov ekvationssystem (v 4), uppgift 6–8
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, prov 2013-01-21 11:45
Lösning till exempelprov ekvationssystem (v 4), uppgift 4–5
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, prov 2013-01-21 10:22
Lösning till exempelprov ekvationssystem (v 4), uppgift 1–3
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, prov 2013-01-21 10:21
Konjugatregeln: genomgång (video)
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c konjugat 2013-01-21 10:05
Så gör du linjär funktionsanpassning på TI-82
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjär regressionsanalys, regression, regressionsanalys, grafräknare, TI-räknare 2013-01-21 09:00
Linjära ekvationssystem: åldersproblem
(Link: other)
Khan Academy Age word problems Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, problemuppgifter 2013-01-17 15:50
Linjära ekvationssystem: övningsprov
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med övningsprov Matematik, Matematik 2b linjära ekvationssystem, prov 2013-01-17 15:47
Lösningsformel för andragradsekvationer: exempel
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c andragradsekvationer, pq-formeln 2013-01-17 15:19
Härledning av pq-formeln
(Link: video)
Daniel Barker Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c andragradsekvationer, pq-formeln 2013-01-17 15:18
Kvadratkomplettering: exempel
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2c kvadratkomplettering 2013-01-17 15:08
Kvadratkomplettering: genomgång (video)
(Link: video)
Daniel Barker Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2c kvadratkomplettering 2013-01-17 15:08
Enkla andradragsekvationer: genomgång (video)
(Link: video)
Daniel Barker Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c andragradsekvationer, nollproduktsmetoden, potensekvationer 2013-01-17 14:53
Faktorisering: genomgång (video)
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c faktorisering, kvadrering, konjugat 2013-01-17 14:28
Kvadreringsreglerna: genomgång (video)
(Link: video)
Daniel Barker Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c kvadrering 2013-01-17 13:47
Undersöka medelvärde och median
(Link: other)
Khan Academy Exploring mean and median Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c medelvärde, median 2013-01-17 12:45
Undersöka standardavvikelse
(Link: other)
Khan Academy Exploring standard deviation 1 Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c standardavvikelse 2013-01-17 12:44
Skapa lådagram
(Link: other)
Khan Academy Creating box and whisker plots Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c lådagram, kvartil 2013-01-17 12:28
Räkna ut medelvärde, median och typvärde
(Link: other)
Khan Academy Mean, Median and Mode Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c lägesmått, medelvärde, median, typvärde 2013-01-17 12:13

Sidor