Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Förenkla uttryck med potenser
(Link: other)
Khan Academy Simplifying expressions with exponents Matematik, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2b, Matematik 2c potenser, exponenter, räkneregler 2013-03-04 14:09
Negativa exponenter
(Link: other)
Khan Academy Negative exponents Matematik, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2b, Matematik 2c potenser, exponenter, räkneregler 2013-03-04 14:08
Positiva exponenter och nollexponenter
(Link: other)
Khan Academy Positive and zero exponents Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c potenser, exponenter, räkneregler 2013-03-04 14:07
Lista över bloggar om utbildning
(Link: document)
Emil Jansson Kalkylblad på Google bloggar, webbplatser för utbildning 2013-03-03 15:43
Introduktionsuppgifter för linjära funktioner
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med uppgifter Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b linjära funktioner, räta linjer, gruppuppgift 2013-03-01 14:34
Skriva räta linjer på andra former
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med genomgång och uppgifter Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationer, räta linjer, enpunktsform, normalform, allmän form 2013-03-01 14:33
Kunskapskrav i lättläst form
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik kunskapskrav, kursplan, betyg 2013-03-01 14:31
Introduktion till ekvationer
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1c ekvationer, logik, implikation, ekvivalens, ninja 2013-03-01 14:29
Ränta på ränta: uppgifter
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med uppgifter Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b, Matematik 2c ränta, ränta på ränta, förändringsfaktor, problemuppgifter 2013-03-01 14:28
Om uppgiften "Views of a function"
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c funktioner, Khan Academy 2013-03-01 14:27
Grunder i ekvationslösning: uppgifter
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med uppgifter Matematik, Matematik 1c ekvationer, logik, implikation, ekvivalens, gruppuppgift, redovisning, elevexempel 2013-03-01 14:26
Tips för bra redovisningar av uppgifter
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med genomgång Matematik redovisning 2013-03-01 14:23
Funktioner och räta linjer: sammanfattat
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med genomgång Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b, Matematik 2c linjära funktioner, funktioner, repetition 2013-03-01 14:22
Uppgifter för att öva på skriftlig redovisning
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med uppgifter Matematik, Matematik 1c redovisning, problemuppgifter 2013-03-01 14:21
Olika sätt att beskriva funktioner: gruppuppgift
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med uppgift Matematik, Matematik 1c funktioner, grafer 2013-03-01 14:20
Introduktionsuppgifter för grafritande räknare
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med uppgifter Fysik, Matematik grafräknare 2013-03-01 14:18
Lösningar till introduktionsuppgifter för grafritare
(Link: video)
Johan Falk Videolista på YouTube Matematik grafräknare 2013-03-01 14:17
Några viktiga begrepp i matte 1c
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1c repetition, Grundläggande begrepp 2013-03-01 14:14
Kommentarer till uppgift 1376
(File upload)
Göran Robertsson PDF icon Kommentarer till 1376 (cred Göran Robertsson).pdf Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjär anpassning, linjär regressionsanalys, matematiska modeller 2013-03-01 14:12
Bevis i matematik, del 1
(Link: other)
Johan Falk Presentation på Prezi.com Matematik, Matematik 1c bevis, bevisföring, logik 2013-03-01 14:09
Vektorer: introduktion
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med genomgång Matematik, Matematik 1c vektorer 2013-03-01 14:07
Olikheter: genomgång
(Link: video)
Johan Haglund Video på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c olikheter 2013-03-01 14:06
Introduktion till korrelation och statistisk signifikans
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med genomgång Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b korrelation, statistisk signifikans 2013-03-01 14:05
Sannolikheter: introduktion och vanliga termer
(Link: document)
Johan Falk Dokument på GoogleDocs Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c Sannolikhetslära 2013-03-01 14:03
The Monty Hall Problem
(Link: other)
New York Times New York Times: The Monty Hall Problem Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c Sannolikhetslära, inspiration, experiment, the Monty Hall problem 2013-03-01 13:59

Sidor