Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Förenkla uttryck med potenser
(Link: other)
Khan Academy Simplifying expressions with exponents Matematik, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2b, Matematik 2c potenser, exponenter, räkneregler 2013-03-04 14:09
Negativa exponenter
(Link: other)
Khan Academy Negative exponents Matematik, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2b, Matematik 2c potenser, exponenter, räkneregler 2013-03-04 14:08
Positiva exponenter och nollexponenter
(Link: other)
Khan Academy Positive and zero exponents Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c potenser, exponenter, räkneregler 2013-03-04 14:07
Lista över bloggar om utbildning
(Link: document)
Emil Jansson Kalkylblad på Google bloggar, webbplatser för utbildning 2013-03-03 15:43
Introduktionsuppgifter för linjära funktioner
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med uppgifter Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b linjära funktioner, räta linjer, gruppuppgift 2013-03-01 14:34
Skriva räta linjer på andra former
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med genomgång och uppgifter Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationer, räta linjer, enpunktsform, normalform, allmän form 2013-03-01 14:33
Kunskapskrav i lättläst form
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik kunskapskrav, kursplan, betyg 2013-03-01 14:31
Introduktion till ekvationer
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1c ekvationer, logik, implikation, ekvivalens, ninja 2013-03-01 14:29
Ränta på ränta: uppgifter
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med uppgifter Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b, Matematik 2c ränta, ränta på ränta, förändringsfaktor, problemuppgifter 2013-03-01 14:28
Om uppgiften "Views of a function"
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c funktioner, Khan Academy 2013-03-01 14:27
Grunder i ekvationslösning: uppgifter
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med uppgifter Matematik, Matematik 1c ekvationer, logik, implikation, ekvivalens, gruppuppgift, redovisning, elevexempel 2013-03-01 14:26
Tips för bra redovisningar av uppgifter
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med genomgång Matematik redovisning 2013-03-01 14:23
Funktioner och räta linjer: sammanfattat
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med genomgång Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b, Matematik 2c linjära funktioner, funktioner, repetition 2013-03-01 14:22
Uppgifter för att öva på skriftlig redovisning
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med uppgifter Matematik, Matematik 1c redovisning, problemuppgifter 2013-03-01 14:21
Olika sätt att beskriva funktioner: gruppuppgift
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med uppgift Matematik, Matematik 1c funktioner, grafer 2013-03-01 14:20
Introduktionsuppgifter för grafritande räknare
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med uppgifter Fysik, Matematik grafräknare 2013-03-01 14:18
Lösningar till introduktionsuppgifter för grafritare
(Link: video)
Johan Falk Videolista på YouTube Matematik grafräknare 2013-03-01 14:17
Några viktiga begrepp i matte 1c
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1c repetition, Grundläggande begrepp 2013-03-01 14:14
Kommentarer till uppgift 1376
(File upload)
Göran Robertsson PDF icon Kommentarer till 1376 (cred Göran Robertsson).pdf Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjär anpassning, linjär regressionsanalys, matematiska modeller 2013-03-01 14:12
Bevis i matematik, del 1
(Link: other)
Johan Falk Presentation på Prezi.com Matematik, Matematik 1c bevis, bevisföring, logik 2013-03-01 14:09
Vektorer: introduktion
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med genomgång Matematik, Matematik 1c vektorer 2013-03-01 14:07
Olikheter: genomgång
(Link: video)
Johan Haglund Video på YouTube Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c olikheter 2013-03-01 14:06
Introduktion till korrelation och statistisk signifikans
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med genomgång Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b korrelation, statistisk signifikans 2013-03-01 14:05
Sannolikheter: introduktion och vanliga termer
(Link: document)
Johan Falk Dokument på GoogleDocs Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c Sannolikhetslära 2013-03-01 14:03
The Monty Hall Problem
(Link: other)
New York Times New York Times: The Monty Hall Problem Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c Sannolikhetslära, inspiration, experiment, the Monty Hall problem 2013-03-01 13:59

Sidor