Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Tillämpningar på derivator
(Link: video)
Magnus Rönnholm Tillämpningar på derivator Matematik, Matematik 3c derivata, tillämpningar 2015-02-24 17:35
Polär form
(Link: video)
Magnus Rönnholm Polär form Matematik, Matematik 4 komplexa tal, polär form 2015-02-24 17:35
de Moivres formel
(Link: video)
Magnus Rönnholm de Moivres formel Matematik, Matematik 4 komplexa tal, de Moivres formel 2015-02-16 13:52
Exponentialfunktionen e^z
(Link: video)
Magnus Rönnholm Exponentialfunktionen e^z Matematik, Matematik 4 komplexa tal, exponentialfunktioner 2015-02-16 13:51
Polynomdivision
(Link: video)
Magnus Rönnholm Polynomdivision Matematik, Matematik 4 komplexa tal, polynomdivision 2015-02-16 13:48
Division av komplexa tal
(Link: video)
Magnus Rönnholm Division av komplexa tal Matematik, Matematik 4 komplexa tal, division 2015-02-16 13:47
Komplexa tal 1 Inledning
(Link: video)
Magnus Rönnholm Komplexa tal 1 Inledning Matematik, Matematik 4 komplexa tal, inledning 2015-02-16 13:44
Förändringshastigheter
(Link: video)
Magnus Rönnholm Förändringshastigheter Matematik, Matematik 4 derivata, förändringshastigheter 2015-02-16 13:41
Problemlösning med derivator
(Link: video)
Magnus Rönnholm Problemlösning med derivator Matematik, Matematik 4 derivata, problemlösning 2015-02-16 13:40
Asymptoter och kurvanalys
(Link: video)
Magnus Rönnholm Asymptoter och kurvanalys Matematik, Matematik 4 derivata, asymptoter 2015-02-16 13:37
Derivatan av en produkt
(Link: video)
Magnus Rönnholm Derivatan av en produkt Matematik, Matematik 4 derivata, produktregeln 2015-02-16 13:35
Derivatan av en kvot
(Link: video)
Magnus Rönnholm Derivatan av en kvot Matematik, Matematik 4 derivata, kvotregeln 2015-02-16 13:34
Derivatan av logaritmfunktioner
(Link: video)
Magnus Rönnholm Derivatan av logaritmfunktioner Matematik, Matematik 4 derivata, logaritmfunktioner 2015-02-16 13:31
Repetition av derivata
(Link: video)
Magnus Rönnholm Repetition av derivata Matematik, Matematik 4 derivata, repetition 2015-02-16 13:29
Trigonometriska bevis
(Link: video)
Magnus Rönnholm Trigonometriska bevis Matematik, Matematik 4 trigonometri, trigonometriska bevis 2015-02-16 13:27
Exakta värden med radianer
(Link: video)
Magnus Rönnholm Exakta värden med radianer Matematik, Matematik 4 trigonometri, radianer, exakta värden 2015-02-16 13:26
Kurvan y=asinx + bcosx
(Link: video)
Magnus Rönnholm Kurvan y=asinx + bcosx Matematik, Matematik 4 trigonometri, kurvan y=asinx + bcosx 2015-02-16 13:24
Trigonometriska formler
(Link: video)
Magnus Rönnholm Trigonometriska formler Matematik, Matematik 4 trigonometri, trigonometriska formler 2015-02-16 13:23
Ekvationen sin kx=sin x
(Link: video)
Magnus Rönnholm Ekvationen sin kx=sin x Matematik, Matematik 4 trigonometri, sin kx=sin x 2015-02-16 13:21
Tangenskurvor
(Link: video)
Magnus Rönnholm Tangenskurvor trigonometri, tangenskurvor 2015-02-16 13:19
Ekvationer med intervall
(Link: video)
Magnus Rönnholm Ekvationer med intervall Matematik, Matematik 4 trigonometri, ekvationer med intervall 2015-02-16 13:14
Numerisk integration
(Link: video)
Magnus Rönnholm Numerisk integration Matematik, Matematik 4 integraler, numerisk integration 2015-02-16 13:12
Tillämpningar av integraler
(Link: video)
Magnus Rönnholm Tillämpningar av integraler Matematik, Matematik 4 integraler, tillämpningar 2015-02-16 13:06
Integral och area 3
(Link: video)
Magnus Rönnholm Integral och area 3 Matematik, Matematik 4 integral, area 2015-02-16 13:03
Integral och area 2
(Link: video)
Magnus Rönnholm Integral och area 2 Matematik, Matematik 4 integraler, area 2015-02-16 13:00

Sidor