Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Talsystem med olika baser
(File upload)
Matematik 5000 (1b) s 54, 55, 57Fil Talbaser Matematik, Matematik 1b talsystem, talbaser 2016-09-24 23:15
Uppgifter | Vinklar, vinkelsumma och geometriska bevis
(Other)
Matematik 5000 (1b) Steg 3 4217,4224, 4227, 4228, 4229 2015-03-19 07:33
Genomgång: att finna ett mösnter
(Link: other)
Matematik 5000 (1b) Videogenomgång på Youtube Matematik, Matematik 1b ekvationslösning 2014-10-31 19:44
Funktioner: Rita och tolka grafer
(Link: video)
Matematik 5000 (1b) Videogenomgång på Gleerups Funktioner Kap 5.0 Rita och tolka grafer koordinatsystem 2014-02-07 09:43
Sannolikhetslära: slumpförsök med flera steg beroende
(Link: video)
Matematik 5000 (1b) Videogenomgång på Gleerups Sannolikhetslära Kap 6.3 Försök med eller utan återläggning Matematik, Matematik 1b träddiagram, beroende händelse 2014-01-06 14:44
Sannolikhetslära: slumpförsök med flera steg oberoende
(Link: video)
Matematik 5000 (1b) Videogenomgång på Gleerups Sannolikhetslära Kap 6.3 Flerstegsförsök och träddiagram Matematik, Matematik 1b träddiagram, flerstegsförsök, oberoende händelse 2014-01-06 14:06
Slumpförsök med två föremål
(Link: video)
Matematik 5000 (1b) Videogenomgång på Gleerups Sannolikhetslära Kap 6.1 Sannolikhetslärans grundläggande begrepp Matematik, Matematik 1b Enkla slumpförsök 2014-01-06 13:46
Volym och volymsenheter, rätblock, prisma, cylinder, kon , pyramid, klot
(Other)
Matematik 5000 (1b) s 201, 204-206 Matematik, Matematik 1b volym, volymsenheter, rätblock, cylinder, prisma, pyramid, kon, klot 2013-10-31 08:07
Omkrets,längdenheter,area och areaenheter
(Other)
Matematik 5000 (1b) s. 190-191,194,196 Matematik, Matematik 1b 2013-10-02 21:08
Lösningar till Matematik 5000: 1b
(Link: other)
Matematik 5000 (1b) PDF:er med lösningar hos Natur och Kultur Matematik, Matematik 1b lösningar, facit 2013-09-01 10:27
Lösningar
(Link: document)
Matematik 5000 (1b) Lösningar till Matematik 5000 1b Matematik, Matematik 1b 2013-09-01 09:32