Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Johan Wendts YouTube-kanal
(Link: video)
Johan Wendt Johan Wendts YouTube-kanal Matematik, Matematik 1b sammanfattning, förmågor 2015-05-07 08:40
Vilseledande diagram
(Link: video)
Johan Wendt Vilseledande diagram Matematik, Matematik år 7–9 2015-04-24 10:17
Symmetrier
(Link: video)
Johan Wendt Symmetrier Matematik, Matematik 1b symmetri, symmetrier 2015-04-22 15:11
Pythagoras sats
(Link: video)
Johan Wendt Pythagoras sats Matematik, Matematik 1b Pythagoras sats 2015-04-22 15:00
Geometri och bevis
(Link: video)
Johan Wendt Geometri och bevis Matematik, Matematik 1b bevis, logik, motbevis, geometri 2015-04-22 14:50
Implikation och ekvivalens
(Link: video)
Johan Wendt Implikation och ekvivalens Matematik, Matematik 1b implikation, ekvivalens, logik 2015-04-22 14:41
Vinklar och vinkelsumma
(Link: video)
Johan Wendt Vinklar och vinkelsumma Matematik, Matematik 1b Vinklar, geometri 2015-04-22 09:57
Omkretsen och arean av en cirkel
(Link: video)
Johan Wendt Omkretsen och arean av en cirkel Matematik, Matematik 1b geometri, cirkel, area, omkrets 2015-04-22 09:43
Omkrets och area
(Link: video)
Johan Wendt Omkrets och area Matematik, Matematik 1b geometri, geometriska objekt, area, omkrets 2015-04-22 09:42
Att omvandla mellan olika volymmått
(Link: video)
Johan Wendt Att omvandla mellan olika volymmått Matematik, Matematik 1b geometri, volymsenheter, enhetsomvandling 2015-04-22 09:13
Att omvandla mellan olika areamått
(Link: video)
Johan Wendt Att omvandla mellan olika areamått Matematik, Matematik 1b geometri, areaenheter, enhetsomvandling 2015-04-22 09:11
Vilseledande diagram
(Link: video)
Johan Wendt Vilseledande diagram Matematik, Matematik 1b statistik, vilseledande diagram 2015-04-14 14:12
Lägesmått
(Link: video)
Johan Wendt Lägesmått Matematik, Matematik 1b statistik, lägesmått, typvärde, medelvärde, median 2015-04-14 13:44
Tolka tabeller och diagram
(Link: video)
Johan Wendt Tolka tabeller och diagram Matematik, Matematik 1b tabeller, digram, statistik 2015-04-14 11:34
Komplementhändelser
(Link: video)
Johan Wendt Komplementhändelser Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, komplementhändelse 2015-03-24 15:40
Beroende och oberoende händelser
(Link: video)
Johan Wendt Beroende och oberoende händelser Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, beroende händelse, oberoende händelse 2015-03-24 15:25
Träddiagram
(Link: video)
Johan Wendt Träddiagram Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, oberoende händelse, träddiagram 2015-03-24 14:57
Experimentella sannolikheter
(Link: video)
Johan Wendt Experimentella sannolikheter Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, utfall, relativ frekvens 2015-03-24 13:37
Den klassiska sannolikhetsmodellen
(Link: video)
Johan Wendt Den klassiska sannolikhetsmodellen Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, utfall, relativ frekvens 2015-03-24 13:35
Begränsningsarea
(Link: video)
Johan Wendt Videogenomgång på Youtube begränsingsarea 2015-03-19 22:10
Symmetri och geometri
(Link: video)
Johan Wendt Videogenomgång på Youtube Matematik, Matematik 1b symmetri 2015-03-19 21:56
Implikation och ekvivalens
(Link: video)
Johan Wendt Videogenomgång på Youtube Matematik, Matematik 1b implikation 2015-03-19 21:47
Genomgångar: vinklar
(Link: video)
Johan Wendt Videogenomgång på Youtube 2015-03-19 21:41
Geometri och bevis
(Link: video)
Johan Wendt s 215-216Videogenomgång på Youtube Matematik, Matematik 1b geometriska bevis 2015-03-19 21:38
Linjära och exponentiella modeller
(Link: video)
Johan Wendt Linjära och exponentiella modeller Matematik, Matematik 1b funktioner, problemuppgifter, modellering 2015-02-27 18:15

Sidor