Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Delprov sannolikheter (april 2015)
(Link: document)
Johan Falk Delprov sannolikheter (april 2015) Matematik, Matematik 1b prov, Sannolikhetslära, statistik, problemuppgifter, problemlösning 2015-04-20 10:01
Vilseledande diagram
(Link: video)
Johan Wendt Vilseledande diagram Matematik, Matematik 1b statistik, vilseledande diagram 2015-04-14 14:12
Använda medelvärde för att hitta ett saknat värde
(Link: other)
Khan Academy Använda medelvärde för att hitta ett saknat värde Matematik, Matematik 1b statistik, lägesmått, medelvärde 2015-04-14 13:52
Beräkna medelvärde
(Link: other)
Khan Academy Beräkna medelvärde Matematik, Matematik 1b statistik, lägesmått, medelvärde 2015-04-14 13:50
Beräkna medelvärde, median och typvärde
(Link: other)
Khan Academy Beräkna medelvärde, median och typvärde Matematik, Matematik 1b statistik, lägesmått, typvärde, medelvärde, median 2015-04-14 13:48
Lägesmått
(Link: video)
Johan Wendt Lägesmått Matematik, Matematik 1b statistik, lägesmått, typvärde, medelvärde, median 2015-04-14 13:44
Läsa och tolka stapeldiagram
(Link: other)
Khan Academy Läsa och tolka stapeldiagram Matematik, Matematik 1b tabeller, digram, statistik 2015-04-14 13:25
Tolka tabeller och diagram
(Link: video)
Johan Wendt Tolka tabeller och diagram Matematik, Matematik 1b tabeller, digram, statistik 2015-04-14 11:34
Delprov statistik +repetition (april 2014)
(Link: other)
Johan Falk Delprov statistik +repetition (april 2014) Matematik, Matematik 2b prov, statistik, problemuppgifter 2014-04-30 09:31
Sammanfattning: funktions- och ekvationstyper i matte 2
(Link: other)
Sammanfattning: funktions- och ekvationstyper i matte 2 Matematik, Matematik 2b prov, statistik 2014-04-24 12:14
Två större problemuppgifter för statistik
(Link: other)
Johan Falk och Bodil Holmström Två större problemuppgifter för statistik Matematik, Matematik 2b prov, statistik, normalfördelning, bortfall, statistiska undersökningar 2014-04-24 10:05
Så räknar du enklast statistik på frekvenstabeller med TI-räknare
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c statistik, frekvenstabell, standardavvikelse, medelvärde, median, kvartil, grafräknare 2013-05-21 08:17
Varför delar man med "n – 1" när man räknar ut standardavvikelse?
(Link: other)
Flashback Diskussion på Flashback Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c standardavvikelse, varians, statistik 2013-05-15 11:13
Så kan du plocka ut data från Gapminder
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube statistik, Gapminder, kalkylblad, diagram, regressionsanalys 2013-05-02 14:28
Sammanställa statistisk data: inlämningsuppgift
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med beskrivning av inlämningsuppgift Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c statistik, diagram, problemuppgifter 2013-04-29 08:30
Data för inlämningsuppgift i statistik
(File upload)
Johan Falk Office spreadsheet icon Arbetslöshet 1987–2012 (Excel), Fil Arbetslöshet 1987–2012 (LibreOffice), Office spreadsheet icon Inkomster per hushållstyp (Excel), Fil Inkomster per hushållstyp (LibreOffice), Office spreadsheet icon Löner i privat sektor (Excel), Fil Löner i privat sektor (LibreOffice), Office spreadsheet icon Kvinnors lön jämfört med mäns (Excel), Fil Kvinnors lön jämfört med mäns (LibreOffice), Office spreadsheet icon Statsbudget 2012 (Excel), Fil Statsbudget 2012 (LibreOffice), Office spreadsheet icon Sollentunas budget 2012 (Excel), Fil Sollentunas budget 2012 (LibreOffice) Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c statistik, diagram, problemuppgifter 2013-04-29 08:25