Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Jag har rätt och du har fel - Hans Rosling
(Link: other)
Youtube Videofilm om statistik och media Matematik, Matematik 2b korrelation, kausalitet 2015-09-15 12:58
Uppgifter | Skatta korrelationer
(Link: other)
Uppgifter | Skatta korrelationer Matematik, Matematik 2b korrelation, kausalitet 2014-09-03 07:53
Genomgångar | Hur Gapminder fungerar
(Link: other)
Genomgångar | Hur Gapminder fungerar Matematik, Matematik 2b korrelation, kausalitet 2014-09-03 07:50
20 roliga exempel på korrelation utan kausalitet
(Link: other)
Tyler Vigen 20 roliga exempel på korrelation utan kausalitet Matematik, Matematik 2b korrelation, kausalitet, inspiration 2014-05-13 18:27
Samband mellan andel industriarbetare och livslängd i länder
(Link: other)
Gapminder Diagram på Gapminder Matematik, Matematik 2b korrelation, andragradsfunktioner, extrempunkter, maximipunkt 2014-01-29 09:03
Delprov räta linjen hösten 2013
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med prov Matematik, Matematik 2b räta linjen, korrelation, prov, problemuppgifter 2014-01-08 12:11
Miniprov korrelationer (december 2013), lösningsförslag
(File upload)
Johan Falk PDF icon korrelation och funktioner ht2013 (lösningsförslag).pdf Matematik, Matematik 2b korrelation, funktioner, prov, problemlösning, problemuppgifter 2013-12-11 11:08
Miniprov korrelationer (december 2013)
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med prov Matematik, Matematik 2b korrelation, funktioner, prov 2013-12-11 08:37
Använda funktioner och lösa ekvationer med grafritande räknare: uppgifter och teori
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med sammanfattning + uppgift Matematik, Matematik 2b grafräknare, grafiska lösningar, korrelation, funktioner 2013-12-06 17:03
Korrelation och kausalitet: hitta korrelationer på Gapminder
(Link: other)
Fria matteboken: matematik 2b Fria matteboken: Hitta korrelationer på Gapminder Matematik, Matematik 2b korrelation, Gapminder 2013-11-29 14:52
Stencil
(File upload)
Bodil Holmström PDF icon Facit till skatta korrelationer Matematik, Matematik 2b korrelation 2013-09-10 22:59
Googledokument
(Link: other)
Bodil Holmström Viktiga begrepp- Korrelation, samband, funktioner och funktionsanpassning Matematik, Matematik 2b korrelation, samband, funktioner och funktionsanpassning 2013-09-10 22:47
Korrelation, samband och funktioner
(Link: other)
Fria matteboken: matematik 2b Korrelation, samband och funktioner Matematik, Matematik 2b korrelation, funktioner 2013-09-09 13:55
Problemuppgifter för korrelationer, samband och funktioner
(Link: other)
Fria matteboken: matematik 2b Fria matteboken: problemuppgifter för korrelationer, samband och funktioner Matematik, Matematik 2b problemlösning, korrelation, funktionsanpassning, regressionsanalys 2013-09-02 08:17
Korrelation och kausalitet: förklara begrepp
(Link: other)
Fria matteboken: matematik 2b Fria matteboken: Förklara begrepp Matematik, Matematik 2b korrelation, kausalitet, begrepp 2013-08-24 15:06
Statistisk korrelation och regressionsanalys
(Link: video)
Mikael Bondestam Video på YouTube Matematik, Matematik 2a, Matematik 2b, Matematik 2c korrelation, regressionsanalys, funktionsanpassning 2013-08-24 15:01
Nyfiken på korrelationer
(Link: other)
Fria matteboken: matematik 2b Fria matteboken: Nyfiken på korrelationer Matematik, Matematik 2b korrelation 2013-08-24 14:59
Korrelation och kausalitet: klassa korrelationer
(Link: other)
Fria matteboken: matematik 2b Fria matteboken: Klassa korrelationer Matematik, Matematik 2b korrelation 2013-08-24 14:57
Statistisk signifikans och den lättlurade människan
(Link: other)
Fria matteboken: matematik 2b Fria matteboken: Statistisk signifikans Matematik, Matematik 2b korrelation, kausalitet, statistisk signifikans 2013-08-24 14:55
Korrelation och kausalitet: genomgång 2
(Link: other)
Fria matteboken: matematik 2b Fria matteboken: Korrelation och kausalitet Matematik, Matematik 2b korrelation, kausalitet 2013-08-24 14:54
Korrelation och kausalitet: genomgång
(Link: other)
Fria matteboken: matematik 2b Fria matteboken: Samband Matematik, Matematik 2b korrelation, kausalitet 2013-08-24 14:53
Så kan man räkna ut k- och m-värde vid linjär funktionsanpassning
(Link: video)
Mattias Danielsson Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c korrelation, korrelationskoefficient, linjär regressionsanalys, funktionsanpassning, regressionsanalys 2013-05-12 15:19
Så fungerar korrelationskoefficienten r
(Link: video)
Mattias Danielsson Video på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c korrelation, kovarians, korrelationskoefficient, r-värde 2013-05-12 15:16
Världsdata på gapminder.org
(Link: other)
Gapminder Gapminder världsdata, BNP, BNP per capita, korrelation 2013-04-15 13:56
Introduktion till korrelation och statistisk signifikans
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med genomgång Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b korrelation, statistisk signifikans 2013-03-01 14:05

Sidor