Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Kvadratrot
(Link: video)
Fröken Ulle Kvadratrot Matematik, Matematik år 7–9 kvadratrötter 2014-12-21 15:57
Khan Academy: Multiplicera och förenkla rotuttryck
(Link: other)
Khan Academy Khan Academy: Multiplicera och förenkla rotuttryck Matematik, Matematik 3c kvadratrötter, rotuttryck 2014-11-19 14:55
Khan Academy: Förenkla rotuttryck
(Link: other)
Khan Academy Khan Academy: Förenkla rotuttryck Matematik, Matematik 3c kvadratrötter 2014-11-19 14:55
Khan Academy: Tolka exponenter som är bråktal
(Link: other)
Khan Academy Khan Academy: Tolka exponenter som är bråktal Matematik, Matematik 3c kvadratrötter, potenser 2014-11-19 14:53
Khan Academy: Beräkna enkla rotuttryck
(Link: other)
Khan Academy Khan Academy: Beräkna enkla rotuttryck Matematik, Matematik 3c kvadratrötter 2014-11-19 14:52
Kvadratrötter och absolutbelopp: genomgång
(Link: video)
Daniel Barker Kvadratrötter och absolutbelopp: genomgång Matematik, Matematik 3c kvadratrötter, absolutbelopp 2014-11-17 16:50
Algebra: kvadratrötter och enkla andragradsfunktioner
(Link: video)
Johan Wendt Videogenomgång på Youtube Matematik, Matematik 1b andragradsekvationer, kvadratrötter 2014-02-25 20:52
Rationella exponenter: övningsuppgifter
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med uppgifter Matematik, Matematik 2b potenser, kubikrötter, kvadratrötter, rotuttryck 2013-10-18 19:05
Beräkna högre ordningens rötter med en TI-räknare
(Link: video)
Johan Falk Video på YouTube Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b grafräknare, potenser, kvadratrötter, kubikrötter, exponenter 2013-03-08 11:54
Potenser med rationella exponenter
(Link: video)
Ellinor Frisk Video på YouTube Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b potenser, rationella tal, räkneregler, kvadratrötter, kubikrötter 2013-03-08 11:39
Kvadratrötter
(Link: other)
Khan Academy Square roots Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2b kvadratrötter 2013-03-04 14:16
Pythagoras sats, med rotuttryck
(Link: other)
Khan Academy Pythagorean theorem Matematik, Matematik 2b Pythagoras sats, kvadratrötter 2013-01-07 14:49