Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Potenser - grundpotensform - små tal
(Link: video)
matteklotter Potenser - grundpotensform - små tal Matematik, Matematik år 7–9 grundpotensform 2014-12-21 14:18
Potenser - grundpotensform
(Link: video)
matteklotter Potenser - grundpotensform Matematik, Matematik år 7–9 grundpotensform 2014-12-21 14:00
Gällande siffror: genomgång
(Link: video)
Magnus Carlenäs Gällande siffror: genomgång Matematik, Matematik 1b gällande siffror, avrundning, överslagsräkning, grundpotensform 2014-11-25 10:19
Khan Academy: Scientific notation
(Link: other)
Khan Academy Khan Academy: Scientific notation Matematik, Matematik 1b grundpotensform 2014-11-24 08:18
Video om grundpotensform
(Link: video)
Johan Wendt Video om grundpotensform Matematik, Matematik 1b grundpotensform 2014-11-24 08:07
Förkunskaper och tips inför gymnasiekursen Fysik 1
(Link: video)
Börje Sundvall Video på YouTube Fysik, Fysik 1a enheter, grundpotensform 2013-08-15 18:17
Positiva och noll exponenter
(Link: other)
Kcan Academy Uppgifter på Khan Academy Matematik, Matematik 1b potenser, grundpotensform 2013-07-17 18:17
Potenser och grundpotenser
(Link: video)
Mikael Bondestam Videogenomgång på Youtube Matematik, Matematik 1b grundpotensform, potenser 2013-07-17 18:10
Grundpotensform
(Link: video)
Johan Wendt Videogenomgång på Youtube Matematik, Matematik 1b grundpotensform, tiopotenser 2013-07-17 18:00
Potenser, multiplikation och division av potenser
(Link: video)
Gleerups Videogenomgång på Gleerups Taluppfattning: 1.0 Potenser, multiplikation och division av potenser Matematik, Matematik 1b grundpotensform, potenser, bas, exponent 2013-07-17 17:53
Grundpotensform
(Link: video)
Anders Gustafsson Video på YouTube Matematik prefix, grundpotensform 2013-03-25 15:16