Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Rika problem översatta till dari och arabiska
(Link: other)
Veingeskolan Undervisa nyanlända i matematik Matematik, Matematik år 7–9 rika problem, problemlösning, översättningar, dari, arabiska, persiska, nyanlända 2016-01-15 14:41
Matematik.fi
(Other)
Matematik.fi https://matematik.fi/ Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik år 7–9 digitala matteresurser 2015-12-30 22:01
Problemlösning med ekvationssystem
(Link: video)
Daniel Barker Problemlösning med ekvationssystem Matematik, Matematik år 7–9 2015-09-17 13:51
Procentuell jämförelse
(Link: video)
Jan Alin Procentuell jämförelse Matematik, Matematik år 7–9 Procentuell jämförelse 2015-09-16 14:40
Räkna med procent: Förändrningsfaktor
(Link: other)
Räkna med procent: Förändrningsfaktor Matematik, Matematik år 7–9 procentuell förändrning 2015-09-16 14:28
Procentuell höjning och säkning
(Link: video)
naturlikt.se Procentuell höjning och säkning Matematik, Matematik år 7–9 procentuell förändrning 2015-09-16 13:22
Att beräkna en viss andel
(Link: video)
Jan Alin Att beräkna en viss andel Matematik, Matematik år 7–9 procent 2015-09-16 07:37
Procent och andel
(Link: video)
Jan Alin Procent och andel Matematik, Matematik år 7–9 procent 2015-09-16 07:29
Addition och subtraktion med negativa tal
(Link: video)
matematikdavid Addition och subtraktion med negativa tal Matematik, Matematik år 7–9 negativa tal, addition, subtraktion 2015-09-14 11:55
Ekvationssystem: Grafisk lösning
(Link: video)
Daniel Barker Grafisk lösning av ekvationssystem Matematik, Matematik år 7–9 ekvationssystem, grafisk lösning 2015-09-09 19:16
Ekvationssystem: Additionsmetoden
(Link: video)
Daniel Barker Additionsmetoden Matematik, Matematik år 7–9 ekvationssystem, additionsmetoden 2015-09-09 19:04
Frisläppta nationella prov i matematik
(Link: document)
matteboken.se Frisläppta nationella prov i matematik Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2a, Matematik 2b, Matematik 2c, Matematik 3b, Matematik 3c, Matematik 4, Matematik 5, Matematik år 1–3, Matematik år 4–6, Matematik år 7–9 prov, nationella prov, kursprov, problemuppgifter 2015-05-07 08:36
Multiplicera in i parantes 2
(Link: video)
Niklas Östlund Multiplicera in i parantes 2 Matematik, Matematik år 7–9 2015-05-06 16:29
Konjugatregeln
(Link: video)
Daniel Barker Konjugatregeln Matematik, Matematik år 7–9 konjugatregeln 2015-05-06 16:22
Faktorisering
(Link: video)
Daniel Barker Faktorisering Matematik, Matematik år 7–9 faktorisering, konjugatregeln, kvadreringsregeln 2015-05-05 11:58
Sannolikhet
(Link: video)
Mattebettan Sannolikhet Matematik, Matematik år 7–9 Sannolikhetslära 2015-05-05 10:24
Multiplikationsprincipen
(Link: other)
Multiplikationsprincipen Matematik, Matematik år 7–9 2015-05-03 08:03
Ekvationer med parenteser
(Link: video)
Maria Lindqvist Ekvationer med parenteser Matematik, Matematik år 7–9 ekvationer, parentes 2015-04-26 07:48
Vilseledande diagram
(Link: video)
Johan Wendt Vilseledande diagram Matematik, Matematik år 7–9 2015-04-24 10:17
Medelvärde, median och typvärde
(Link: other)
Medelvärde, median och typvärde Matematik, Matematik år 7–9 medelvärde, median, typvärde 2015-04-21 13:23
Frekvens och relativ frekvens
(Link: video)
Daniel Nilsson Frekvens och relativ frekvens Matematik, Matematik år 7–9 frekvenstabell, relativ frekvens, frekvens 2015-04-13 15:36
Common Core Sheets
(Link: other)
Common Core Sheets commoncoresheets.com Matematik, Matematik år 1–3, Matematik år 4–6, Matematik år 7–9 procedurer 2015-03-28 08:47
Cirkelbåge och Cirkelsektor
(Link: other)
Cirkelbåge och Cirkelsektor Matematik, Matematik år 7–9 cirkelsektor, cirkelbåge 2015-03-20 21:03
Cirkelns area
(Link: video)
Lärare Christer Sjöberg Cirkelns area Matematik, Matematik år 7–9 cirkelns area, pi 2015-03-20 18:38
Värdet av ett uttryck (årskurs 7)
(Link: video)
Jan Alin Värdet av ett uttryck (årskurs 7) Matematik, Matematik år 7–9 variabler 2015-03-12 14:08

Sidor