Browse all resources

Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Att lösa trigonometriska ekvationer
(Link: other)
Att lösa trigonometriska ekvationer 2017-01-07 15:52
Gruppuppgift: Trigonometri
(File upload)
Markus Trigonometri.docx 2017-01-07 15:50
Trigonometriska ekvationer
(Link: other)
Trigonometriska ekvationer 2017-01-07 14:53
Primitiva funktioner med villkor
(Link: other)
Primitiva funktioner med villkor Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:41
Primitiva funktioner till potens/exponentialfunktioner
(Link: other)
Primitiva funktioner till potens/exponentialfunktioner Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:36
Vad är en primitiv funktion?
(Link: other)
Vad är en primitiv funktion? Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:30
Extremvärdesproblem
(Link: other)
Extremvärdesproblem Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:24
Andraderivata och lokala extrempunkter
(Link: other)
Andraderivata och lokala extrempunkter Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:23
Andraderivata, konvexa och konkava funktioner
(Link: other)
Andraderivata, konvexa och konkava funktioner Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:19
Kurvkonstruktion med hjälp av derivata
(Link: other)
Kurvkonstruktion med hjälp av derivata Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:15
Derivatans nollställe
(Link: other)
Derivatans nollställe Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:11
Växande eller avtagande funktion
(Link: other)
Växande eller avtagande funktion Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 15:09
Växande och avtagande funktion
(Link: other)
Växande och avtagande funktion Matematik, Matematik 3b 2017-01-06 14:57
Linjär optimering tillämpningar
(Link: other)
Linjär optimering tillämpningar Matematik, Matematik 3b 2016-12-09 11:29
Gruppuppgifter: Triangelsatserna
(File upload)
Markus Gruppuppgifter om triangelsatserna.docx 2016-11-30 10:25
Laboration med cirkel i ett koordinatsystem
(File upload)
Markus Karlsson Laboration om cirkelns ekvation.docx 2016-11-29 10:53
Gruppuppgifter: Enhetscirkeln
(File upload)
Markus Gruppuppgifter enhetscirkeln.docx 2016-11-24 15:14
Film om momentet
(Link: other)
Film om momentet Matematik, Matematik 3b 2016-11-18 08:53
Film om momentet
(Link: other)
Film om momentet Matematik, Matematik 3b 2016-11-18 08:52
Online-kompilator för en rad språk
(Link: other)
repl.it repl.it programmering 2016-11-08 18:08
Online-kompilator för en rad programspråk
(Link: other)
Sphere Research Labs ideone.com programmering 2016-11-07 13:16
Online-kompilator för en rad programspråk
(Link: other)
Tutorials Point Coding Ground programmering 2016-11-07 13:14
Index- räkneexempel
(File upload)
Exponent M1b Index- räkneexempel 2016-10-27 08:52
Tankekarta - procent
(File upload)
Origo Ma1b Tankekarta - procent 2016-10-27 08:49
Visuellt - ränta och amortering
(File upload)
Bodil Holmström Visuellt - ränta och amortering 2016-10-27 08:27

Sidor