Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Browse all resources

Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Använda grafräknare: rita grafer och använda trace-funktionen
(Link: video)
Johan Falk Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c grafräknare, TI-räknare, grafer 2013-01-10 11:12
Använda grafräknare: visa tal i bråkform
(Link: video)
Johan Falk Videogenomgång på YouTube Fysik, Matematik grafräknare, TI-räknare 2013-01-10 11:06
Använda grafräknare: negativa tal, parenteser, med mera
(Link: video)
Johan Falk Videogenomgång på YouTube Fysik, Matematik grafräknare, TI-räknare 2013-01-10 11:05
Använda grafräknare: variabler med mera
(Link: video)
Johan Falk Videogenomgång på YouTube Fysik, Matematik grafräknare, TI-räknare 2013-01-10 11:04
Kunskapsmatris för matte 2c
(Link: document)
Johan Falk Kalkylblad med kunskapsmatris Matematik, Matematik 2c kursplan, kunskapskrav 2013-01-09 17:42
Beskrivning av kunskapskrav, mattekurser
(Link: document)
Johan Falk Google-dokument med beskrivning av kunskapskrav Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b, Matematik 2c kursplan, kunskapskrav 2013-01-09 17:40
Rekommenderade uppgifter/genomgångar inför provet om linjära ekvationssystem
(Book reference)
Matematik 5000 (2c) s. 61–62, s. 63 (12–15), s. 65 (16–17), s. 66 (18), s. 67 (1, 6, 7, 10, 11), s. 68 (15, 18, 20) Matematik, Matematik 2c linjära ekvationssystem 2013-01-09 11:55
Lösa ekvationssystem med substitution: exempel
(Link: video)
Johan Falk Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, substitution 2013-01-09 09:05
Presentera data: uppgifter i boken
(Book reference)
Matematik 5000 (2b) 4102, 4103a (inget cirkeldiagram), 4104, 4105, 4106 Matematik, Matematik 2b diagram 2013-01-08 09:57
Sammanställning och presentation av mätdata: genomgång
(Book reference)
Matematik 5000 (2b) s. 213–214 Matematik, Matematik 2b statistik, diagram, tabeller 2013-01-08 09:44
Rekommenderade uppgifter/genomgångar inför geometriprovet
(Book reference)
Matematik 5000 (2b) s. 201–209 Matematik, Matematik 2b geometri 2013-01-08 09:04
Korrelation och kausalitet: övningsuppgifter
(Book reference)
Matematik 5000 (2b) 4402–4409 Matematik, Matematik 2b korrelation, kausalitet 2013-01-07 15:55
Uppskatta linjär anpassning
(Link: other)
Khan Academy Estimating the line of best fit Matematik, Matematik 2b linjär anpassning, korrelation 2013-01-07 15:50
Introduktion till samband och statistisk signifikans
(Link: document)
Johan Falk Genomgång på GoogleDocs Matematik, Matematik 1c, Matematik 2b korrelation, kausalitet, statistisk signifikans 2013-01-07 15:16
Korrelation: genomgång
(Book reference)
Matematik 5000 (2b) s. 248–249 Matematik, Matematik 2b korrelation 2013-01-07 15:10
Pythagoras sats, med rotuttryck
(Link: other)
Khan Academy Pythagorean theorem Matematik, Matematik 2b Pythagoras sats, kvadratrötter 2013-01-07 14:49
Pythagoras sats: övriga uppgifter
(Book reference)
Matematik 5000 (2b) 3306, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317*, 3318 Matematik, Matematik 2b Pythagoras sats 2013-01-07 14:46
Pythagoras sats: uppvärmningsuppgifter
(Book reference)
Matematik 5000 (2b) 3303, 3304, 3305, 3309, 3310 Pythagoras sats 2013-01-07 14:42
Pythagoras sats: genomgång och bevis
(Book reference)
Matematik 5000 (2b) s. 192 Matematik, Matematik 2b Pythagoras sats 2013-01-07 14:38
Lösa enklare ekvationssystem grafiskt
(Link: other)
Khan Academy Graphing systems of equations Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c ekvationssystem, grafiska lösningar 2013-01-07 13:09
Problemlösning med ekvationssystem: exempel 2
(Link: video)
Daniel Barker Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, problemlösning 2013-01-07 12:16
Problemlösning med ekvationssystem: exempel 1
(Link: video)
Daniel Barker Videogenomgång på YouTube Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem, problemlösning 2013-01-07 12:15
Lösningsmängder till linjära ekvationssystem
(Link: other)
Khan Academy Solutions to systems of equations Matematik, Matematik 2b, Matematik 2c linjära ekvationssystem 2013-01-07 12:11
Olika mängder av lösningar: övningsuppgifter (2c)
(Book reference)
Matematik 5000 (2c) 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1347*, 1348*, 1349* Matematik, Matematik 2c linjära ekvationssystem 2013-01-07 12:09
Olika mängder av lösningar: övningsuppgifter (2b)
(Book reference)
Matematik 5000 (2b) 1442, 1443, 1444, 1445, 1446*, 1447, 1448*, 1449 Matematik, Matematik 2b linjära ekvationssystem 2013-01-07 12:08

Sidor