Sök på kursplanering.se

Titel Nationell kurs Nyckelord Författare Senast uppdaterad
Komplexa tal; en utvidgning av talsystemet
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Komplexa tal som punkter och visare
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Enhetscirkeln
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Mer om trigonometriska ekvationer
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Andragradsekvationer med komplexa rötter
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Förskjutning av grafen i x- och y-led
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Tillämpningar med kedjeregeln
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Räkneregler för integraler
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Deriveringsregler (Repetition)
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Ekvationen z^n = w
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Matte 4 NA15SB
(Kursupplägg)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Repetition
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Derivata och gränsvärden Maximi- och minimiproblem
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Formler och trigonometriska ekvationer
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Att beräkna areor med hjälp av integraler
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Motsatta vinklar och komplementvinklar
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Trigonometri (Repetition)
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Trigonometriska funktioner
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Multiplikation och division med komplexa tal i polär form
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Amplitud och period
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Kurvritning med hjälp av derivata
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Derivatan av sinx och cosx
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Grafen till y = tan x
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Kurvritning med hjälp av asymptoter
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39

Sidor