Sök på kursplanering.se

Titel Nationell kurs Nyckelord Författare Senast uppdaterad
Kurvritning med hjälp av asymptoter
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Sneda asymptoter
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Vertikala och horisontella asymptoter
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Kurvritning med hjälp av derivata
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Differentialekvationer
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Att beräkna areor med hjälp av integraler
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Derivatan av sinx och cosx
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Repetition
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Mer om trigonometriska ekvationer
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Arean av områden mellan två kurvor
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Enhetscirkeln
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Grafen till y = a sinx + b cosx
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Att lösa trigonometriska ekvationer
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Beräkningar med komplexa tal
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Grafen till y = tan x
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Amplitud och period
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Derivata och gränsvärden Maximi- och minimiproblem
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Primitiva funktioner
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Formler och trigonometriska ekvationer
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Derivatan av en produkt och av en kvot
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Trigonometriska funktioner
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Tolkningar av derivatan
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Motsatta vinklar och komplementvinklar
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Komplexa tal som punkter och visare
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Potenser av komplexa tal
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39

Sidor