Sök på kursplanering.se

Titel Nationell kurs Nyckelord Författare Senast uppdaterad
Gränsvärden, kontinuerliga funktioner, deriverbara funktioner
(Resurs)
2017-02-01 11:39
Kurvritning med hjälp av derivata
(Kursavsnitt)
2017-02-01 11:19
Derivata- och minimiproblem; Maximi- och minimiproblem
(Kursavsnitt)
2017-02-01 11:16
Derivata- och minimiproblem; Maximi- och minimiproblem
(Resurs)
2017-02-01 11:15
Differentialekvationer
(Kursavsnitt)
2017-02-01 11:10
Differentialekvationer
(Resurs)
2017-02-01 11:09
Derivatan av en produkt och av en kvot
(Kursavsnitt)
2017-02-01 11:05
Derivatan av en produkt och av en kvot
(Resurs)
2017-02-01 11:03
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner
(Kursavsnitt)
2017-02-01 11:00
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner
(Resurs)
2017-02-01 10:59
Derivatan av sin x och cos x
(Kursavsnitt)
2017-02-01 10:50
Derivatan av sinx och cosx
(Resurs)
2017-02-01 10:49
Tillämpningar med kedjeregeln
(Kursavsnitt)
2017-02-01 10:18
Tillämpningar med kedjeregeln
(Resurs)
2017-02-01 10:17
Derivatan av sammansatta funktioner
(Kursavsnitt)
2017-02-01 10:15
Derivatan av sammansatta funktioner
(Resurs)
2017-02-01 10:12
Används inte just nu - Ma 3b
(Kurstillfälle)
2017-02-01 10:07
Tolkningar av derivatan (Repetition)
(Kursavsnitt)
2017-02-01 09:57
Deriveringsregler (Repetition)
(Kursavsnitt)
2017-02-01 09:55
Tillämpningar av trigonometriska funktioner
(Kursavsnitt)
2017-02-01 09:53
Tillämpningar av trigonometriska funktioner
(Resurs)
2017-02-01 09:48
Grafen till y = a sinx + b cosx
(Kursavsnitt)
2017-02-01 09:33
Grafen till y = asinx + bcosx
(Resurs)
2017-02-01 09:31
Grafen till y = tanx
(Kursavsnitt)
2017-01-26 11:20
Grafen till y = tanx
(Resurs)
2017-01-26 11:18

Sidor