Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Sök på kursplanering.se

Titel Nationell kurs Nyckelord Författare Senast uppdaterad
Komplexa tal; en utvidgning av talsystemet
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Komplexa tal som punkter och visare
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Enhetscirkeln
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Mer om trigonometriska ekvationer
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Andragradsekvationer med komplexa rötter
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Förskjutning av grafen i x- och y-led
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Tillämpningar med kedjeregeln
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Räkneregler för integraler
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Deriveringsregler (Repetition)
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Ekvationen z^n = w
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Matte 4 NA15SB
(Kursupplägg)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Repetition
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Derivata och gränsvärden Maximi- och minimiproblem
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Formler och trigonometriska ekvationer
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Att beräkna areor med hjälp av integraler
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Motsatta vinklar och komplementvinklar
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Trigonometri (Repetition)
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Trigonometriska funktioner
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Multiplikation och division med komplexa tal i polär form
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Amplitud och period
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Kurvritning med hjälp av derivata
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Derivatan av sinx och cosx
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Grafen till y = tan x
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39
Kurvritning med hjälp av asymptoter
(Kursavsnitt)
Matematik, Matematik 4 2017-01-07 12:39

Sidor