Bloggar och nyheter om skola och utbildning

Källkritik- var hittar jag material?

Källa: IKTsidan (Tove Andersson) 1 vecka 5 minuter sedan
Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 […] Läs hela inlägget

En intressant rättningsupplevelse

Källa: Ordklyverier (Linda Odén) 1 vecka 13 timmar sedan

Idag rättade jag prov som mina elever skrev i fredags. Det var ett analysprov och uppgiften var att analysera en för dem (förhoppningsvis) ny dikt eller novell. En lista på litteraturvetenskapliga begrepp som skulle finnas med var egentligen den enda instruktion de fick. Att kalla det prov och låta dem skriva så mycket de hinner på 90 minuter har visat sig vara bästa sättet för många av mina elever att prestera.

Nu var det intressanta med rättningen som gjordes idag inte analyserna i sig, utan att de var anonymiserade och jag alltså inte visste vem som skrivit texterna jag läste och bedömde. Självklart hoppas jag att min rättning är korrekt även då jag vet vem som lämnat in uppgifter, men det märktes idag hur beroende jag ändå är att veta vem som får den bedömning och kanske ännu mer den respons jag ger. En elev kan ha skrivit den bästa text hen någonsin skrivit och då vill jag inte ge en hård kommentar, medan en annan kanske underpresterat och då behöver få höra det. Eller? Idag blev jag lite osäker och insåg att det kanske inte skiljer på min bedömning av texter för att jag vet vem som skrivit, men definitivt på den respons jag ger.

Fortfarande vet jag inte vem som fått vilket resulat och det känns riktigt spännande. När jag vet det kan jag säkert få ännu mer ledtrådar till huruvida min bedömning brukar vara rättvis eller inte. Det ska bli väldigt intressant. Tyvärr är det program eleverna skrev i lite för buggigt och alla elever lyckades inte skriva i det. Deras texter fick istället skrivas på Classroom och skickas till Urkund. Det är lite synd.

Wikipediadagen 2017

Källa: Nätkulturer (Elza Dunkels) 1 vecka 22 timmar sedan

22 april anordnas den första Wikipediadagen i Sverige. Förra året fick Wikimedia Sverige Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris och prissumman används nu till att dra igång en årlig konferens. Årets konferens har temat Wikipedia som motgift?

Jag kommer att moderera ett av panelsamtalen under dagen, där vi ska prata om Källkritik på internet – Wikipedia och sociala mediers faktagranskning. Paneldeltagare är Ylva Pettersson, oppositionsråd i Skara, administratör på Wikipedia samt styrelseledamot i Wikimedia Sverige, tidigare gymnasielärare, Jack Werner, journalist, bloggare och debattör som bland annat varit viralgranskare på Metro och Brita Planck, historiker.

Det är gratis entré men anmälan krävs. Läs mer om programmet och hur du anmäler dig i Facebookeventet.

 

Läs hela inlägget

Open education week

Källa: Flexspan (Alastair Creelman) 1 vecka 1 dag sedan
Nästa vecka, 27-31 mars, är det Open Education Week där utbildare och utbildningsorganisationer över hela världen ordnar aktiviteter kring öppenhet inom utbildning. Titta gärna i aktivitetslistan och där hittar du många webbinarier, asynkrona diskussioner och fysiska möten om olika aspekter av öppenhet i utbildning: öppna lärresurser, öppna kurser (ink MOOCs), öppen publicering osv. De flesta evenemangen är på engelska men det finns även aktiviteter på andra språk. Det finns även ett skyltfönster för aktuella projekt där du kan läsa rapporter och studier.

- Open Education Week’s goal is to raise awareness about free and open educational opportunities that exist for everyone, everywhere, right now. We want to highlight how open education can help people meet their goals in education, whether that’s to develop skills and knowledge for work, supporting formal studies, learning something new for personal interest, or looking for additional teaching resources.

Finkultur

Källa: Nätkulturer (Elza Dunkels) 1 vecka 2 dagar sedan

I fredags när jag pratade på Littfest var vi bara inne helt snabbt på kultur och kvalitet i panelsamtalet om kultur och digitalisering. Och det hade jag gärna pratat mycket mer om. Kvalitet måste ju sitta i människan, alltså den som tar del av kulturen. Men idag pratas det ibland om kultur som något absolut, något klassiskt och som om det finns eviga värden i vissa kulturella uttryck men inte i andra. Trots att vi mycket väl vet att det som anses vara rumsrent förändras över tid. En gång i tiden för länge sen tyckte man att böcker var fulkultur eftersom den muntliga traditionen var finare. Och närmare i tiden tyckte man att graffiti var skadegörelse. Den historien bör vi ha i bakhuvudet när vi bedömer samtida kulturella uttryck. För en vacker dag kommer det att finnas akademiska verk som vrider och vänder på speedruns, unboxing och selfies. Tills dess är det vårt ansvar att lyssna, respektera och försöka förstå.

Bilden är från Peter Bengtsen som har skrivit ett kapitel i “Routledge Handbook of Graffiti and Street Art” tinyurl.com/rhogasa1

Läs hela inlägget

Är du kränkt lille vän?

Källa: Nätkulturer (Elza Dunkels) 1 vecka 3 dagar sedan

Kultursällskapet i Ängelholm arrangerar föreläsningar en kväll i månaden och vårens tema är Är du kränkt lille vän? Jag är inbjuden att prata om näthat under rubriken Är näthatet ett hot mot demokratin? 

Så här skriver sällskapet om vårens tema:

Dagligen ser och hör vi om folk som kränkts. Så fort du uttalar dig offentligt löper du risk att kränka någon och att därmed hängas ut i media eller ställas inför rätta. Det är ingen ny företeelse. Redan i de medeltida stadslagarna stipulerades vilka ord du inte fick använda – t.ex. niding, tjuv, hora, rövare – med risk för rättegång och böter. Trumpifiering, att grovt smäda en politisk motståndare, är inte heller nytt, bara ordet. När Cicero, berömd för sin vältalighet, för mer än 2000 år sedan gav sig in politiken använde han en vokabulär, och även lögner, som får Trump’s att förblekna. Vi raljerar gärna med kränkthet, men den kan få ödesdigra konsekvenser, inte bara för enskilda individer utan för hela samhället, ja världen. Andra världskrigets yttersta orsak var den för Tyskland så kränkande Versaillesfreden.

Plats: Stadsbibliotekets hörsal Ängelholm.
Biljetter säljes samma dag vid hörsalen fr.o.m. kl 18.00.
Entré till föredragen: 60:- för medlem, 70:- för icke-medlem, skolungdom gratis.
Förköp hos Akademibokhandeln (Killbergs Bokhandel) Ängelholm –  kostar 15:-

 

Läs hela inlägget

Att sätta betyg – en berättelse från ett kollegierum

Källa: Specialpedagogen (Helena Wallberg) 1 vecka 3 dagar sedan

Nu finns den på riktigt, boken som jag har skrivit för att komma åt dilemmat olika elever i klassrummet och nationella krav som ska gälla alla. Jag hoppas att boken ska hjälpa fler elever att lära sig mer och fler pedagoger och skolor att känna glädje och styrka. Det handlar om betygssättning utifrån ett inkluderande perspektiv.

Inom kort kommer det att finnas en enkel studiehandledning kring boken, jag lägger länken här så snart den är uppe.

Fokus för boken är, förutom betygssättningen, det kollegiala lärandet och samarbetet. Samhället ställer andra krav på skolan idag och det går inte att leva upp till de kraven utan att samarbeta och hitta samsyn kring viktiga frågor. För mig är det en positiv utveckling och det är en utveckling vi inte kan stoppa även om den innebär nya utmaningar. Lösningen är inte att ducka utmaningarna utan ta kontroll över vad vi faktiskt kan göra. Det gör kollegiet i min bok!

Här är en kortversion av vad man kan få läsa om i boken:

 

Boken går att beställa HÄR!

 

 

 

 


Läs hela inlägget

MOOC om undervisning av nyanlända barn

Källa: Flexspan (Alastair Creelman) 1 vecka 3 dagar sedan
En ny europeisk öppen nätkurs (MOOC), Raising Awareness about the Situation of Newly Arrived Migrants, ger stöd till lärare som har nyanlända elever i sin klass. Kursen, som startar 27 mars, består av 2 moduler och tar 3 veckor. Den ger bra bakgrund för att förstå de nyanländas bakgrund, migrationens verkligheter samt rättsliga och kulturella frågor. Dessutom ger kursen stöd till lärare som vill väcka diskussion om migrationsfrågor i klassrummet.

- The course will explore issues around causes of migration, migration journeys, psychological impact, the situation in shelters, legal status, human rights as well as intercultural understanding and common values. It will be relevant to teachers working with newly arrived migrant students and will also support teachers confronted with the topic of newly arrived migrants, regardless of any direct involvement in culturally diverse environments or work with migrant students.

Kursen är gratis och det finns certifikat för dem som fullföljer den. Kursen ger av School Education Gateway med stöd av EU-kommissionen.

Ansiktsburk

Källa: Nätkulturer (Elza Dunkels) 1 vecka 4 dagar sedan

Kommer du ihåg var du befann dig första gången du hörde Ansiktsburk?* På Internetmuseum kan du läsa hela historien om denna och andra liknande filmer.

 

*Jag satt på jobbet och skrattade högt, alldeles ensam i mitt rum. Jag var tvungen att gå ut i korridoren och ropa in en kollega. Det var så hysteriskt roligt! Idag är det en genre, men på den tiden var det helt nytt, vilket kan ursäkta de överdrivna reaktionerna.

 

Läs hela inlägget

"Svart, liten spindel" - poesidag i årskurs 3

Källa: Lilla skolbiblioteks-bloggen (Klara) 1 vecka 4 dagar sedan
Elvling skriven av en elev i åk 3I årskurs tre har vi de senaste veckorna jobbat med poesi, ett arbete som lett fram till en gemensam poesidag för samtliga fyra klasser i åk 3. 

Under bibliotekslektionerna hade vi tittat på olika tiders diktkonst, lyssnat till spoken word, sonetter och barndikter från olika länder, samt lärt oss om haiku, elvlingar och black-out-dikter.

Eleverna hade också fått dikter i läsläxa, som de tränade på att framföra inför klassen, och vissa skrev dikter på engelska.

I treornas hus finns nu barnens egna dikter uppsatta: elvlingar, blackout-dikter och haiku. Foto: Monika Staub Halling
I måndags bröt vi sedan schemat och blandade klasserna, för att i tre olika stationer skriva egna dikter.
Det blev haikudikter, som består av tre rader med ett fast antal stavelser (5-7-5), och black-out-dikter, som skrivs fram ur en befintlig text med hjälp av en svart penna.Black-out-dikt skriven av elev i åk 3.   Vi skrev även elvlingar, som följer ett strikt mönster såhär:
  • rad 1: en färg (1 ord)
  • rad 2: något som har den färgen (2 ord)
  • rad 3: vad den "saken" gör/var den finns (3 ord)
  • rad...
Läs hela inlägget

Sidor

Prenumerera på Bloggar och nyheter om skola och utbildning