Bloggar och nyheter om skola och utbildning

De goda avsikterna

Källa: Tysta tankar (Mats Olsson) 3 timmar 21 minuter sedan

På brottsofferdagen gör Tv4 ett inslag om kampanjen Förskolebrevet.se. Jesper Börjesson inleder med att tala om att sexuella övergrepp mot barn är mycket vanligare än vi tror. I rubriken tycks kampanjen handla om sexuella övergrepp i förskolan.

Jag tror att avsikten är att lyfta en viktig fråga och anar att upphovsmännen vänder sig till förskolorna för att de vill hjälpa barn att bygga upp självrespekt och integritet. Det kan vara en utmärkt idé.

När det gäller siffrorna om antalet kränkningar bygger de på en enkät med 18-åringar som tycks ha besvarat en ganska vid fråga. Det är svårt att dra några slutsatser om kränkningar i förskolan utifrån det underlaget. Men TV4 väljer att bildsätta med de vanliga anonyma bilderna på små galonklädda och hjälplösa barn på förskolegården. Bilden av förskolan som en farlig plats befästs och i bakgrunden ruvar den manlige förövaren..

Christian Eidevald presenterar en annan bild i boken Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger. I Malmö arbetar kommunen med att implementera ett förebyggande material.

Jag är osäker på om sådana här kampanjer verkligen medverkar till att öka tryggheten för barn i förskolan.


Läs hela inlägget

Heminredningsbloggen?

Källa: Tysta tankar (Mats Olsson) 9 timmar 29 minuter sedan

Jag är ganska konservativ när det gäller heminredning. Förändringar är liksom inte min grej. Men den här golvslipningen är jag glad över. Den nya ytan är behandlad med hårdvaxolja och har en matt lyster med stora kontraster.

Så – nu har jag skrivit mitt första inlägg om inredning. Det gick ju bra.


Läs hela inlägget

Ny bok! Alternativa lärverktyg - digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling

Källa: Logopeden i skolan (Johanna Kristensson) 10 timmar 46 minuter sedan

Idag har min och Erica Eklöfs bok, Alternativa lärverktyg - Digitalt stöd för elevers språk-, läs- och skrivutveckling, äntligen kommit från tryckeriet! Boken ges ut av Natur & Kultur och släpps inom kort.

Boken handlar om hur du som lärare kan stödja dina elever i sin språk-, läs- och skrivutveckling med stöd av olika digitala lärverktyg. Tanken är att verktygen ska kunna ha en inkluderande funktion i klassrummet och i undervisningen för alla elever.

Detta står på boken baksida:

"Idag finns det mängder av alternativa digitala lärverktyg som elever kan använda i skolarbetet, som komplement till penna och papper. Det kan röra sig om program och appar men även inbyggda funktioner i datorer, lärplattor och mobiltelefoner. Elever som behöver kompensera för begränsad läshastighet och begränsad avkodningsförmåga har ofta stor nytta av de här verktygen i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Men hur kan du som använda dessa alternativa lärverktyg tillsammans med alla dina elever, oavsett var eleverna befinner sig när det gäller språk och språkförmåga?

I bokens första del tar författarna upp vad alternativa lärverktyg är och hur de kan verka inkluderande i klassrummet. I den anda delen får du tips på hur du, dina kollegor och dina elever kan komma igång med att använda alternativa lärverktyg på er skola. I bokens tredje del får du en grundlig genomgång av vilka olika typer av alternativa verktyg det finns, och hur dessa fungerar."

Skolan och dataskyddsförordningen

Källa: Omvärldsbloggen (Stefan Pålsson) 13 timmar 39 minuter sedan

25 maj nästa år träder EU:s dataskyddsförordning i kraft, vilket innebär att samtliga länder i unionen från och med den dagen kommer att ha gemensamma regler för personuppgiftsbehandling. Samtidigt upphör Personuppgiftslagen att gälla, även om de grundläggande principerna, som gällt sedan 1995, förblir desamma. Den nya lagen är avsedd att skydda fysiska personer och ge dem större kontroll över sina egna data. Samtidigt ska flödet av personuppgifter inom unionen underlättas.

I den svenska skolan används dagligen mängder av olika datatjänster där personuppgifter hanteras, alltifrån bloggar och appar till digitala läromedel och system för omdömen och utvecklingsplaner. Hanteringen kommer att fortsätta öka i takt med att digitaliseringen fortsätter. Därför arrangerade SKL igår ett webbinarium för att räta ut frågetecknen. Fler webbinarier kommer säkert att anordnas efterhand som det rättsliga läget klarnar.

Varje medlemsstat har rätt att i viss utsträckning införa kompletterande bestämmelser, och det pågår en rad olika utredningar som kommer att ge förslag kring detta under året. För skolan är det främst dataskyddsutredningen och utredningen om personuppgifter inom utbildningsområdet som är relevanta. De kommer att presenteras senast 12 maj respektive 1 juni.

Även om regelverket inte är helt färdigställt, står det klart vilka övergripande regler som kommer att gälla. I Sverige fortsätter Datainspektionen att vara inspekterande myndighet...

Läs hela inlägget

Konferens: Digitalt innehåll skapar flexibelt lärande

Källa: Flexspan (Alastair Creelman) 19 timmar 26 minuter sedan
VKF, Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, ordnar en konferens, Digitalt innehåll skapar flexibelt lärande, 25 april vid Högskolan i Skövde. Allt fler lärare skapar engagerande digitala lärresurser som filmer, podcasts, spel, quizzar och övningsmaterial och även studenter kan nu skapa kursmaterial som sedan kan användas med framtida klasser. Konferensen kommer att diskutera vilka krav som finns på lärare idag när det gäller digitalt innehåll.

För att öka förståelsen för de didaktiska villkoren med digitalt innehåll av olika slag inbjuder VKF utvalda lärare att berätta om sin undervisning och den pedagogiska skicklighet som de tillägnat sig. Utgångspunkten för VKF-konferensen handlar om att diskutera och ha ett kollegialt utbyte om det digitala innehållets betydelse och didaktikens förändrade villkor i skapande av ett flexibelt lärande.

Konferensen är avgiftsfri och även om målgruppen är medarbetare från de västsvenska lärosätena så finns det också plats för andra intresserade.

Läs mer om konferensen.

Hur ska vi kunna genomföra ämneskartläggning?

Källa: Ny i svenska skolan (Anna Kaya) 1 dag 7 timmar sedan
Lite då och då får jag frågan om hur man kan organisera undervisning för nyanlända elever på bästa sätt. I ett tidigare inlägg beskrev jag lite allmänt om hur man kan organisera undervisningen i förberedelseklass. I detta inlägg tänkte jag ge ett konkret exempel på hur en skola har valt att organisera undervisningen för att underlätta för lärare att göra ämneskartläggning, det vill säga använda Skolverkets kartläggningsmaterial, steg 3, som ett stöd i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne.

Att använda Skolverkets kartläggningsmaterial steg 3 är, till skillnad från steg 1 och steg 2, inte obligatoriskt men att göra en kartläggning och använda den information som framkommer som underlag för planering och genomförande av undervisning är ändå högst nödvändigt. Eller som Skolinspektionen formulerar det:
Ett av huvudsyftena med att genomföra en kartläggning är att den ska ligga till grund för varje undervisande lärares planering av den undervisning den nyanlända eleven får (Skolinspektionen 2014, s. 17).Kartläggning som en del av undervisningenÄven om man inte har tillgång till ett specifikt kartläggningsmaterial (Skolverkets material är under framarbetande och finns ännu inte i alla ämnen) är det viktigt att vi försöker ta reda på så mycket vi bara kan om elevernas förkunskaper och erfarenheter eftersom undervisningen behöver bygga vidare på detta. Då det har visat sig att det är en framgångsfaktor att det är den undervisande läraren som genomför kartläggning i det egna ämnet, se exempelvis Anniqa Sandell Rings (2015) studie, är det viktigt att man funderar över hur detta kan ske rent... Läs hela inlägget

”Nu märks har inte längre i klassrummet”

Källa: Körlings ord (Anne-Marie Körling) 1 dag 18 timmar sedan
– Hur går det för eleven? frågar någon. – Det går bra. Nu märks han inte längre i klassrummet, svarar någon.

 

Läs hela inlägget

Skapa läsvänliga klassrum

Källa: Körlings ord (Anne-Marie Körling) 1 dag 18 timmar sedan

Att få prata om bokens innehåll. Ur mitt klassrum 2004.

Att skapa en läsvänlig miljö i klassrummet hör till det pedagogiska arbetet att främja läsning. Man kan studera klassrummet utifrån frågan:

  • Kan jag läsa här?
  • Vill jag läsa här?
  • Finns det böcker att läsa här?
  • Vad behövs för att skapa ett läsvänligt klassrum?

Böcker där barn är

Jag brukar säga att ”det ska finnas böcker där barn är” och det gäller också för ett klassrum. Men det räcker inte med att det ska finnas böcker där barn är utan det måste också synas att böckerna har värde, dvs, att de är omhändertagna, uppställda och att de inte förvandlas till böcker som står stilla utan blir böcker som rör sig mellan eleverna och läraren. Skolans bibliotek betyder också att läraren kan låna böcker, gärna en trave om dagen, för att sprida böckerna bland eleverna. Jag införde 90 sekunders högläsning för att introducera böckerna genom att låta dem berätta om sina innehåll. Det ökade också läsintresset hos eleverna.

Möjliggöra för självständig läsning

Det kan skapas områden i klassrummet där man fredar den självständiga läsningen, dvs, att man får flytta till en plats i klassrummet där läsningen får och kan äga rum. Det kan betyda att det finns en soffa eller några bänkar som är vända från klassrummet och dit elever kan sätta sig för att försvinna in i sin bok. Detta område ska också respekteras för ett läsande område och där det är tillåtet att småprata om det man läser, visa sin granne vad boken handlar om. I ett klassrum i Origon såg jag en pedagogisk skylt som hängde över en sådan plats och där det tydligt stod beskrivet för pedagogerna hur de skulle tänka och vilket arbete de skulle bedriva när de var där tillsammans med eleverna. De skulle bland annat:

  • tala positivt om böcker
  • visa nyfikenhet på vad eleverna...
Läs hela inlägget

Webbinarium om skolans digitalisering

Källa: Flexspan (Alastair Creelman) 1 dag 19 timmar sedan

"TYWLS Student Working" (CC BY-SA 2.0) by Globaloria
Skolverket arrangerar ett webbinarium om skolans digitalisering, onsdag 1 mars, 14.30-15.30. Under sändningen kommer du att träffa flera ansvariga på Skolverket: Peter Karlberg talar om nationella strategier, Lars Lingman talar om att leda digitalisering, Olof Andersson tar upp förändringar av styrdokumenten och Jessika Paulsson pratar om kompetensutvecklingsresurser.

- Fördjupa dig i hur de föreslagna nationella IT- strategierna ska omsättas i praktiken och hur digital kompetens och programmering ska införas i läroplanen. Passa på att diskutera med oss och ställ frågor i chatten om vad det innebär för ditt arbete och din skola.

Ingen föranmälan krävs och en länk till mötesrummet finns på Skolverkets nyhetsartikel, Webbinarium om skolans digitaliseringLäs hela inlägget

Synen på män i disneyfilmer

Källa: Tysta tankar (Mats Olsson) 2 dagar 9 timmar sedan

Ibland tror jag att män sväljer kvinnlig sexism av ren vana. Man vill ju inte verka lättkränkt.https://t.co/YAilONZSCp #genus

— Mats Olsson (@tystatankar) February 20, 2017

Margareta Rönnberg är som vanligt skarp och spännande. 


Sidor

Prenumerera på Bloggar och nyheter om skola och utbildning