Undersökningar och stickprov

Efter det här momentet skall du:

  • veta vad ordet population innebär i en undersökning
  • veta vad det innebär att göra en totalundersökning
  • veta vad det innebär att göra en stickprovsundersökning
  • veta vad slumpmässigt urval innebär, och varför det är viktigt att använda riktig slump
  • veta vad ett stratifierat urval är
  • veta vad som menas med systematiska felkällor, och kunna ge exempel på systematiska felkällor i statistiska undersökningar
  • kunna göra enklare beräkningar på populationer baserade på resultat från statistiska undersökningar
Beskrivning Resurs Mer
Genomgångar | Population, stickprov och urvalsmetoder s 215-216 View full resource
Genomgångar | Population, stickprov och urvalsmetoder Videogenomgång på Youtube View full resource
Genomgångar | Statistiska undersökningar, urval och felkällor: video Video på YouTube View full resource
Övningsuppgifter | Population, stickprov och urvalsmetoder Steg 1 4101, 4102, 4103, 4108,4109, 4110 View full resource
Övningsuppgifter | Population, stickprov och urvalsmetoder Steg 2 4104, 4105, 4106, 4111, 4112, 4123, 4114 View full resource
Lösningar till 4111-4114 PDF icon Lösnngar till 4111-4114 View full resource