Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Undersökningar och stickprov

Efter det här momentet skall du:

  • veta vad ordet population innebär i en undersökning
  • veta vad det innebär att göra en totalundersökning
  • veta vad det innebär att göra en stickprovsundersökning
  • veta vad slumpmässigt urval innebär, och varför det är viktigt att använda riktig slump
  • veta vad ett stratifierat urval är
  • veta vad som menas med systematiska felkällor, och kunna ge exempel på systematiska felkällor i statistiska undersökningar
  • kunna göra enklare beräkningar på populationer baserade på resultat från statistiska undersökningar
Beskrivning Resurs Mer
Genomgångar | Population, stickprov och urvalsmetoder s 215-216 View full resource
Genomgångar | Population, stickprov och urvalsmetoder Videogenomgång på Youtube View full resource
Genomgångar | Statistiska undersökningar, urval och felkällor: video Video på YouTube View full resource
Övningsuppgifter | Population, stickprov och urvalsmetoder Steg 1 4101, 4102, 4103, 4108,4109, 4110 View full resource
Övningsuppgifter | Population, stickprov och urvalsmetoder Steg 2 4104, 4105, 4106, 4111, 4112, 4123, 4114 View full resource
Lösningar till 4111-4114 PDF icon Lösnngar till 4111-4114 View full resource