Tillämpningar av integraler

I det här momentet får du möjlighet att kombinera kunskaper och färdigheter från hela delområdet för att tolka och lösa problem.

Efter det här momentet ska du:

  • kunna analysera, lösa och redovisa problem som omfattar integraler

Viktiga uppgifter är:

Beskrivning Resurs Mer
Film om momenten Problemlösning med integraler View full resource