Tangentens lutning

Efter det här momentet skall du:

  • veta vad en tangent är
  • veta vad skillnaden (och kopplingen!) är mellan sekant och tangent
  • beräkna tangentens riktningskoefficient

Viktiga uppgifter är:

2129, 2131, 2134, 2136, 2137, 2139, 2142

Beskrivning Resurs Mer
Tangentens lutning Tangentens lutning View full resource
Besvara dessa frågor innan lektionen Frågor om momentet View full resource