Talföljder och mönster samt Geometrisk talföljd

Efter det här avsnittet ska du kunna

  • tolka och förklara innebörden av en geometrisk talföljd
  • utläsa information ur en talföljd och bestämma följdens 1:a element, kvot samt n:e element

Viktiga uppgifter är:

6107, 6108, 6112, 6115, 6119, 6122, 6124, 6126