Samband mellan derivata och integral

Efter det här momentet ska du:

  • veta hur integraler och primitiva funktioner hänger samman
  • vara bekväm med skrivsätt för integraler
  • kunna hitta primitiva funktioner för polynom, potensfunktioner och exponentialfunktioner
  • kunna beräkna integraler för polynom, potensfunktioner och exponentialfunktioner

Viktiga uppgifter är:

Beskrivning Resurs Mer
Film om momenten Samband mellan derivata och integral View full resource