Repetition: multiplicera ihop parenteser

Efter det här momentet ska du:

  • vara säker på att förenkla algebraiska uttryck som innehåller exponenter, exempelvis 2x² – 5x + 7x²
  • vara säker på att multiplicera in ett värde i en parentes, exempelvis 2(x – 1) eller x(x + 5)
  • vara säker på att multiplicera två parenteser med varandra, exempelvis (x + 5)(3 – 2x)
Beskrivning Resurs Mer
Genomgångar och exempel | Räkna med polynom: genomgång (2b) s. 86–87 View full resource
Genomgångar: multiplikation med parenteser Videogenomgång på YouTube View full resource
Genomgångar: multiplikation med parenteser Videogenomgång på YouTube View full resource
Övningsuppgifter: Räkna med polynom 2103-2111 View full resource
Lösningar till 2209-2211 PDF icon Lösningar till 2209-2211 View full resource